Skip to content
Vi ste ovdje:
Informator za 2011/12 godinu
ponedeljak, 16 maj 2011 08:30

Informator za akademsku 2011/12 je u prodaji. Cijena je 12,00 KM, a može se kupiti u Skriptarnici fakulteta.

Sadržaj:

1. Pravila upisa i pohađanja prvog ciklusa studija
1.1. Upis u prvu godinu studija
1.2. Izvod iz prošlogodišnjeg Konkursa (akademska 2010/11 godina)
1.3. Upis nove studijske godine i obnova studijske godine
1.4. Upis i ovjera semestra
1.5. Predavanja i vježbe
1.6. Prelazak sa drugih fakulteta
1.7. Nastavak studija
2. Ispiti i prava studenata
2.1. Priznavanje ispita
2.2. Stimulisanje i disciplinske mjere
2.3. Zaštita prava studenata
2.4. Završetak studija i diplomskog ispita
3. Plan i program prvog ciklusa studija
I Godina
II Godina
III Godina
IV Godina (sa smjerovima)

4. Profesorski kolegij – Prvi ciklus studija
5. Drugi cilus studija
6. Treći ciklus studija
7. On – line studij, studij na daljinu i cjeloživotno obrazovanje
8. Organi upravljanja i naučni i stručni organi fakulteta

9. Organizacija fakulteta
9.1. Jedinica za nastavni i naučni rad
9.2. Institut Ekonomskog fakulteta
9.3. Centar za izdavačku djelatnost

10. Elektronska spremnost fakulteta
11. Studentske organizacije
12. Gdje rade naši diplomci
13. Orijentaciona pitanja za polaganje prijemnog ispita

Poslednje ažurirano ponedeljak, 16 maj 2011 08:35