Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis Štampa
utorak, 22 novembar 2011 12:37

Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis - Lista obaveznih i izbornih predmeta (pdf)

Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis sadrži sljedeće smjerove:

  • Regionalni razvoj i biznis
  • Međunarodna ekonomija
  • Makromenadžment i javna uprava

Cilj studijskog programa:

Cilj programa je da profiliše i obuči studente za obavljanje složenih poslova iz oblasti međunarodne ekonomije, ekonomsko-analitičkih i stručnih poslova iz domena javne uprave i lokalne samouprave, javnih preduzeća, naučno-istraživačkih organizacija, privrednih i biznis asocijacija. Program, takođe ima za cilj, osposobljavanje studenata za dalja akademska istraživanja u okviru doktorskih studija.

Ishodi učenja:

Nakon završetka drugog ciklusa studijskog programa Makroekonomija, reforme i biznis student će biti u stanju da:

  • definiše i predlaže strateške pravce ekonomske politike,
  • formuliše i vodi kompleksne projekte u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
  • rukovodi analitičkim sektorom u preduzećima i finansijskim institucijama, upravlja projektima o oblasti zajedničkih ulaganja i stranih direktnih investicija;
  • kreira i sprovodi spoljnotrgovinsku politiku;
  • obavlja širok spektar poslova iz domena upravljanja privrednim razvojem u organim državne i lokalne samouprave, naučno-istraživačke poslove u institutima i na fakultetima, analitičke i savjetodavno-istraživačke poslove pri konsultantskim firmama, domaćim i međunarodnim organizacijama;
Poslednje ažurirano utorak, 22 novembar 2011 14:00