Studijski program Finansije Štampa
utorak, 22 novembar 2011 12:37

Studijski program Finansije - Lista obaveznih i izbornih predmeta (pdf)

Studijski program Finansije sadrži sljedeće smjerove:

  • Bankarstvo i osiguranje
  • Računovodstvo i revizija
  • Finansijski menadžment

Cilj studijskog programa:

Obrazovanje stručnjaka iz oblasti finansija, odnosno bankarstva, osiguranja, finansijskog menadžmenta, te računovodstva, finansijskog izvještavanja i revizije, na nivou II ciklusa (mastera), radi osposobljavanja za obavljanje složenih analitičkih, stručnih i rukovodnih poslova i rješavanje konkretnih poslovno-finansijskih problema  i izazova u privredi, bankarstvu, osiguranju i drugim finansijskim institucijama, kao i radi daljeg bavljenja naučno-istraživačkim radom.

Ishodi učenja:

  • Produbljivanje znanja i vještina stečenih na prvom ciklusu studija iz oblasti naučnih područja uključenih u ovaj studijski program.
  • Sticanje dodatnih znanja i vještina iz oblasti naučnih područja uključenih u ovaj studijski program.
  • Osposobljavanje za praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina u funkciji analize i rješavanja konkretnih poslovno-finansijskih problema i izazova, kao i obavljanja složenih stručnih i rukovodnih poslova u privredi, bankarstvu, osiguranju i drugim finansijskim institucijama.
  • Osposobljenost za kvalitetno prezentovanje mišljenja, zaključaka i ideja stručnoj i akademskoj javnosti, kao i prenošenje stečenih znanja na odgovarajućim nivoima ekonomskog obrazovanja.
  • Osposobljenost za konsultantski i dalji naučno-istraživački rad u istraživačkim institucijama na rješavanju konkretnih poslovno-finansijskih problema, kao i na doktorskom studiju (treći ciklus).
Poslednje ažurirano utorak, 22 novembar 2011 13:48