SP Poslovno upravljanje - Predavanja Štampa
ponedeljak, 27 novembar 2017 09:28

Predavanja iz nastavnog predmeta Međunarodni strategijski menadžment kod prof. dr Branislava Mašića održavaće se svake srijede, počevši od 29.11.2017. godine u terminu od 16:15 h.

prof. dr Branislav Mašić