Studentska služba Štampa

Obavještenje

 • Studenti koji izlaze ispit više od tri puta su dužni na uplatnici upisati naziv predmeta koji polažu i uz prijavu predati original uplatnice.
 • Ispit se ne može naknadno uplaćivati, već u momentu prijave ispita.
 • Sve prijave koje budu nepotpune, bez potrebnih uplata ili pogrešno popunjene, neće biti razmatrane.

 

Novi računi i kodovi za uplatu

Ostale naknade:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Svrha: (prema spisku naknada)
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 0831004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

 

 • Ostale naknade koje plaćaju studenti prvog ciklusa su:

(a)   naknada za nepoložene ispite koju plaćaju studenti koji obnavljaju godinu,

(b)   naknade za komisijske ispite,

(c)   naknade za priznavanje diploma za studente koji prelaze sa drugih fakulteta radi nastavka školovanja,

(d)    naknade za štampanje diploma, diplomskih ispita i troškovi promocije,

(e)    naknada za upisni materijal i indekse,

(f)   naknada za polaganje prijemnog ispita,

(g)    ostale naknade (osiguranje, ispitne sveske, prijave ispita, prijave ispita četvrti i svaki sljedeći put, naknade za priznavanje ispita pri prepisu sa drugog fakulteta, izdavanje duplikata diplome i indeksa, izdavanje svih uvjerenja nakon prestanka statusa studenta....)


Pravilnik o naknadama koje plaćaju studenti prvog ciklusa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

 

Pravila studiranja na prvom ciklusu studija (pdf)

 

 

Komisija za prepise i priznavanje ispita

Studenti koji podnose molbu komisili za prepise i priznavanje ispita neophodno je da uz molbu dostave sljedeća dokumenta:

 • ovjerena kopija indeksa
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • nastavni plan i program polozenih ispita (ovjereno)