Turističke destinacije - Predavanja Štampa
četvrtak, 13 april 2017 11:33

Predavanja iz nastavnog predmeta Turističke destinacije kod prof. dr Nikole Gluhovića održavaće se utorkom u terminu 12.15-15.00 h počevši od 18.04. (Amfiteatar 2).

EKonomski fakultet Pale