Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 66
2 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 56
3 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 85
4 Obavještenje o prijavi ispita 126
5 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 153
6 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 77
7 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 46
8 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 107
9 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 130
10 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 332
11 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 163
12 Promocija u turizmu - Obavještenje 163
13 Pravo u turizmu - Obavještenje 256
14 Finansijsko poslovanje - Vježbe 169
15 Engleski jezika 2 - Predavanja 140
16 Engleski jezik 1 - Predavanja 140
17 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 177
18 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 185
19 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 286
20 Osnove ekonomije - Obavještenje 233
21 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 204
22 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 175
23 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 191
24 Obavještenje o prijavi ispita 210
25 Sociologija kulture i religije - Predavanja 196
26 Osnove ekonomije - Vježbe 211
27 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 226
28 Ekonomika turizma - Ispit 213
29 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 201
30 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 185
31 Promocija u turizmu - Obavještenje 221
32 Promjena načina finansiranja - Rang lista 252
33 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 191
34 Sociologija kulture i religije - Predavanja 192
35 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 223
36 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 184
37 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 180
38 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 197
39 Osnove ekonomije - Vježbe 259
40 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 235
41 Obavještenje o odgađanju nastave 310
42 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 255
43 Engleski jezik 2 - Obavještenje 249
44 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 239
45 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 231
46 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 245
47 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 239
48 Pravo u turizmu - Obavješetenje 321
49 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 231
50 Obavještenje o prijavi ispita 251
51 Njemački jezik - Obavještenje 218
52 Finansijsko poslovanje - Vježbe 241
53 Menadžment manifestacija - Predavanja 236
54 Osnove statistike i demografija - Ispit 235
55 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 239
56 Sociologija kulture i religije - Predavanja 238
57 Osnove statistike i demografija - Ispit 228
58 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 219
59 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 265
60 Osnove ekonomije - Obavještenje 245
61 Pravo u turizmu - Obavješetenje 286
62 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 250
63 Finansijsko poslovanje - Vježbe 245
64 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 254
65 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 306
66 Pravo u turizmu - Vježbe 289
67 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 273
68 Obavještenje o prijavi ispita 342
69 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 338
70 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 317
71 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 395
72 Marketing menadžment - Ispit 287
73 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 290
74 Osnove ekonomije - Obavještenje 317
75 Ekonomika turizma - Ispit 288
76 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 329
77 Finansijsko poslovanje - Vježbe 269
78 Pravo u turizmu - Vježbe 297
79 Obavještenje o stručnoj praksi 439
80 Finansijsko poslovanje - Predavanja 329
81 Engleski jezik 1 - Predavanja 299
82 Njemački jezik 3 - Ispit 316
83 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 307
84 Pravo u turizmu - Obavješetenje 365
85 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 338
86 Obavještenje o prijavi ispita 361
87 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 347
88 Prijava za EIAT2017 konferenciju 338
89 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 332
90 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 377
91 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 431
92 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 423
93 Osnove ekonomije - Vježbe 377
94 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 362
95 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 371
96 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 451
97 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 303
98 Osnove ekonomije - Obavješetenje 426
99 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 453
100 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 397
101 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 649
102 Osnove ekonomije - Obavješetenje 517
103 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 642
104 Pravo u turizmu - Obavješetenje 446
105 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 537
106 Njemački jezik 1 - Ispit 533
107 Pravo u turizmu - Obavješetenje 590
108 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 668
109 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 485
110 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 469
111 Pravo u turizmu - Ispit 463
112 Osnove ekonomije - Obavještenje 591
113 Obavještenje o prijavi ispita 624
114 Njemački jezik 1 - Ispit 769
115 Osnovi matematike za ekonomiste 758
116 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 616
117 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 630
118 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 660
119 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 594
120 Osnove ekonomije - Obavještenje 677
121 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 643
122 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 638
123 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 647
124 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 745
125 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 670
126 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 683
127 Osnove statistike i demografija - Vježbe 608
128 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 694
129 Turistička geografija - Vježbe 643
130 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 698
131 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 638
132 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 663
133 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 818
134 Turistička geografija - Vježbe 672
135 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 605
136 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 668
137 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 607
138 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 638
139 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 628
140 Engleski jezik 3 - Predavanja 611
141 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 738
142 Osnove statistike i demografija - Vježbe 655
143 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 657
144 Turistička geografija - Vježbe 666
145 Osnove statistike i demografija - Vježbe 692
146 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 729
147 Obavještenje o prijavi ispita 760
148 Osnove statistike i demografija - Ispit 772
149 Turistička geografija - Vježbe 677
150 Turistička geografija - Vježbe 722
151 Osnove statistike i demografija - Vježbe 685
152 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 978
153 Turistička geografija - Vježbe 690
154 Engleski jezik 4 - Predavanja 691
155 Engleski jezik 3 - Predavanja 744
156 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 725
157 Pravo u turizmu - Ispit 729
158 Osnove statistike i demografija - Vježbe 691
159 Turistička geografija - Vježbe 752
160 Turističke destinacije - Predavanja 717
161 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 705
162 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 708
163 Sociologija kulture i religije - Ispit 743
164 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 745
165 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 735
166 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 724
167 Pravo u turizmu - Ispit 692
168 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 679
169 Nejmački jezik – Termini nastave 835
170 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 740
171 Njemački jezik - Ispit 792
172 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 731
173 Treća godina - Predavanja i vježbe 739
174 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 823
175 Ekonomika turizma - Vježbe 807
176 Obavještenje o prijavi ispita 892
177 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 867
178 Ekonomika turizma - Predavanja 824
179 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 882
180 Obavještenje o prijavi ispita 978
181 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 875
182 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 897
183 Turističke destinacije - Vježbe 895
184 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 943
185 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 991
186 Raspored nastave - Ljetni semestar 1291
187 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 916
188 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1091
189 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 942
190 Svjetska privreda i turizam - Ispit 1018
191 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1031
192 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 893
193 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 971
194 Obavještenje o prijavi ispita 1044
195 Sociologija kulture i religije- Ispit 1002
196 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 966
197 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 939
198 Pravo u turizmu - Ispit 949
199 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 986
200 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 986
201 Pravo u turizmu - Obavještenje 906
202 Pravo u turizmu - Ispit 944
203 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 950
204 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 954
205 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1018
206 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 972
207 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 947
208 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 1023
209 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 936
210 Menadžment manifestacija - Vježbe 984
211 Obavještenje o prijavi ispita 1163
212 Promocija u turizmu - Vježbe 969
213 Promocija u turizmu - Obavještenje 1126
214 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1209
215 Pravo u turizmu - Obavještenje 1188
216 Pravo u turizmu - Predavanja 1070
217 Pravo u turizmu - Obavještenje 975
218 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1089
219 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1173
220 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1091
221 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 1129
222 Pravo u turizmu - Obavještenje 1168
223 Druga godina - Predavanja 1087
224 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 1384
225 Obavještenje o prijavi ispita 1113
226 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 953
227 Pravo u turizmu - Obavještenje 1066
228 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1188
229 Parvo u turizmu - Ispit 1098
230 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 1058
231 Pravo u turizmu - Predavanja 1024
232 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 1033
233 Promocija u turizmu - Obavještenje 1173
234 Druga godina - Predavanja 1126
235 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1203
236 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1143
237 Paravo u turizmu - Obavještenje 1235
238 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 1147
239 Obavještenje o odgađanju nastave 1094
240 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 953
241 Menadžment manifestacija - Predavanja 1041
242 Pravo u turizmu - Obavještenje 1044
243 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 1268
244 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1060
245 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 1149
246 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 1035
247 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 1178
248 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1041
249 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1170
250 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1219
251 Prijava za EIAT konferenciju 1066
252 Obavještenje o prijavi ispita 1189
253 Obavještenje - "Kolizija" 1057
254 Obavještenje o promociji diploma 944
255 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 1062
256 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 1079
257 Pravo u turizmu - Obavještenje 1155
258 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 1251
259 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 1192
260 Obavještenje o upisu studenata 1199
261 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 1136
262 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 1154
263 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1110
264 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1053
265 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1095
266 Osnove ekonomije - Predavanje 1303
267 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1129
268 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1191
269 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1158
270 Promocija u turizmu - Predavanja 1095
271 Finansijsko poslovanje - Ispit 1062
272 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 1080
273 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 1001
274 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1015
275 Obavještenje o uslovima za upis godine 1208
276 Pravo u turizmu - Predavanja 1109
277 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1113
278 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 1114
279 Pravo u turizmu - Ispit 1191
280 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 1200
281 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1035
282 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1142
283 Pravo u turizmu -Ispit 1160
284 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1022
285 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1092
286 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1113
287 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 1245
288 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 1338
289 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1088
290 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1079
291 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1086
292 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1137
293 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1067
294 Parvo u turizmu - Ispit 1205
295 Ekonomika turizma - Obavještenje 1161
296 Njemački jezik - Obavještenje 1211
297 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1191
298 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1180
299 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1115
300 Brucoško jutro - Obavještenje 1145
301 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1138
302 Obavještenje o prijavi ispita 1196
303 Raspored nastave - Zimski semestar 1503
304 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 1115
305 Osnove statistike i demografija - Ispit 1236
306 Pravo u turizmu - Obavještenje 1109
307 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 1561
308 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1321
309 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1130
310 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1047
311 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1179
312 Obavještenje o prijavi ispita 1311
313 Finansijsko poslovanje - Ispit 1358
314 Pravo u turizmu - Obavještenje 1306
315 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1274
316 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1320
317 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1256
318 Obavještenje o prijavi ispita 1336
319 Njemački jezik - Obavještenje 1590
320 Ekonomika turizma - Obavještenje 1452
321 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1404
322 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1453
323 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1461
324 Obavještenje o prijavi ispita 1308
325 Sociologija kulture i religije - Ispit 1279
326 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1331
327 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1168
328 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 2211
329 Obavještenje o regulisanju obaveza 1221
330 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1372
331 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1391
332 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 1260
333 Ekonomika turizma - Vježbe 1327
334 Obavještenje o predavanjima 1257
335 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1285
336 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 1704
337 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1248
338 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 1453
339 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 1362
340 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1353
341 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1269
342 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 1664
343 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 1236
344 Pravo u turizmu - Obavještenje 1391
345 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 1378
346 Turizam i ekologija - Ispit 1472
347 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1490
348 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 1563
349 Ekonomika turizma - Predavanja 1337
350 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1522
351 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1398
352 Njemački jezik 2 - Predavanja 1319
353 Engleski poslovni jezik - Predavanja 1370
354 Ekonomika turizma - Predavanja 1319
355 Ekonomika turizma - Predavanja 1387
356 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1281
357 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1632
358 Ekonomika turizma - Vježbe 1334
359 Pravo u turizmu - Obavještenje 1470
360 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 1565
361 Raspored nastave - Ljetni semestar 1852
362 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1501
363 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1475
364 Pravo u turizmu - Obavještenje 1476
365 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1346
366 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1454
367 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 1509
368 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1515
369 Ekonomika turizma - Ispit 1435
370 Sociologija kulture i religije - Ispit 1505
371 Privredno pravo - Obavještenje 1523
372 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1390
373 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 1457
374 Obavještenje za upis i obnovu semestra 1683
375 Turistička geografija - Ispit 1337
376 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1557
377 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1607
378 Pravo u turizmu - Obavještenje 1607
379 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 1859
380 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1463
381 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1515
382 Promocija u turizmu - Obavještenje 1571
383 Obavještenje o podjeli indeksa 1593
384 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1554
385 Obavještenje o popunjavanju indeksa 1689
386 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1610
387 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1795
388 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1619
389 Obavještenje o regulisanju statusa 1589
390 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1679
391 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 1602
392 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1646
393 Obavještenje za sufinasirajuće studente 1578
394 Pravo u turizmu - Obavještenje 1605
395 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1594
396 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1568
397 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1479
398 Obavještenje za studente strane državljane 1620
399 Promocija u turizmu - Obavještenje 1617
400 Pravo u turizmu - Ispit 1563
401 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 1530
402 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1522
403 Pravo u turizmu - Vježbe 1585
404 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1640
405 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 1406
406 Pravo u turizmu - Obavještenje 1616
407 Obavještenje o stručnoj praksi 1769
408 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1693
409 Engleski jezik 1 - Predavanja 1747
410 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 1638
411 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2617
412 Sociologija kulture i religije - Ispit 1602
413 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1543
414 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 1542
415 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1615
416 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1596
417 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 1588
418 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 1686
419 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1413
420 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1736
421 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 1580
422 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 1752
423 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1577
424 Raspored nastave - Zimski semestar 1811
425 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1602
426 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 1772
427 Obavještenje o održavanju vježbi 1598
428 Studentska služba - Obavještenje 1813
429 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1603
430 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1644
431 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 1654
432 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 1693
433 Brucoško jutro - Obavještenje 1806
434 Finansijsko poslovanje - Ispit 1659
435 Raspored nastave - Zimski semestar 1985
436 Obavještenje o prijavi ispita 1798
437 Finansijsko poslovanje - Ispit 1619
438 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1683
439 Obavještenje o prijavi ispita 2222
440 Finansijsko poslovanje - Ispit 1911
441 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1941
442 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2122
443 Turizam i ekologija - Ispit 1974
444 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1958
445 Pravo u turizmu - Ispit 2038
446 Finansijsko poslovanje - Ispit 1941
447 Obavještenje o prijavi ispita 1921
448 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2097
449 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2008
450 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 1928
451 Turističke destinacije - Ispit 1965
452 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1876
453 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 1876
454 Turističke destinacije - Predavanja 2577
455 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1877
456 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1823
457 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 2221
458 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1922
459 Ekonomika turizma - Predavanja 2135
460 Ekonomika turizma - Predavanja 1969
461 Finansijsko poslovanje - Ispit 2038
462 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2270
463 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 2206
464 Turističke destinacije - Predavanja 1964
465 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2018
466 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 1950
467 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1975
468 Osnove statistike i demografija - Ispit 2108
469 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2039
470 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2077
471 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2232
472 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2064
473 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2082
474 Sociologija kulture i religije - Ispit 2162
475 Promjena termina ispita u aprilskom roku 2115
476 Obavještenje o prijavi ispita 1905
477 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1987
478 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1934
479 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1981
480 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1882
481 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2143
482 Njemački jezik 2 - Predavanja 2073
483 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2167
484 Pravo u turizmu - Ispit 2257
485 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 2445
486 Osnovi ekonomije - Ispit 2119
487 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2403
488 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 2161
489 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2091
490 Pravo u turizmu - Obavještenje 2237
491 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2034
492 Obavještenje o prijavi ispita 2131
493 Osnovi statistike i demografija - Ispit 2056
494 Osnove ekonomije - Obavještenje 2059
495 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 2272
496 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2148
497 Osnove ekonomije - Vježbe 2009
498 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2090
499 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2122
500 Pravo u turizmu - Obavještenje 2257
501 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2541
502 Obavještenje o prijavi ispita 2155
503 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2117
504 Osnove ekonomije - Vježbe 2106
505 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2268
506 Pravo u turizmu - Predavanja 2236
507 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 2846
508 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2237
509 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 2281
510 Pravo u turizmu - Vježbe 2255
511 Osnove ekonomije - Predavanja 2025
512 Pravo u turizmu - Obavještenje 2176
513 Obavještenje o regulisanju statusa 2241
514 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2244
515 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 2145
516 Obavještenje o odlaganju predavanja 2142
517 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2316
518 Osnove ekonomije - Vježbe 2215
519 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2195
520 Osnove ekonomije - Predavanja 2220
521 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2205
522 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2358
523 Pravo u turizmu - Predavanje 2225
524 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 2362
525 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2211
526 Osnovi ekonomije - Vježbe 2355
527 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2234
528 Osnovi ekonomije - Predavanja 2390
529 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2267
530 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2577
531 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2300
532 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2177
533 Obavještenje o pravilima studiranja 2316
534 Osnovi ekonomije - Vježbe 2342
535 Obavješetenje o upisu studenata 2322
536 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2271
537 Obavješetenje o terminima ispita 2271
538 Brucoško jutro - Obavještenje 2442
539 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2327
540 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2335
541 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 2748
542 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 2414
543 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2354
544 Osnovi ekonomije - Ispit 2444
545 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 2306
546 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 3014
547 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 2564
548 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2449
549 Ekonomika turizma - Ispit 2485
550 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2306
551 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2326
552 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2474
553 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2964
554 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 2661
555 Pravo u turizmu - Predavanje 2438
556 Engleski jezik - Predavanja 2611
557 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2612
558 Marketing menadžment - Obavještenje 2596
559 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 2688
560 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2757
561 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2639
562 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 3100
563 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 2629
564 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2671
565 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2855
566 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3082
567 Osnove ekonomije - Vježbe 2756
568 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2535
569 Osnove ekonomije - Vježbe 2571
570 Osnove ekonomije - Predavanja 2583
571 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 2467
572 Raspored predavanja - Termini nadoknade 2521
573 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2685
574 Osnove ekonomije - Predavanja 2708
575 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2605
576 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2473
577 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 2738
578 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2558
579 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2618
580 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 3049
581 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3519
582 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2576
583 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2927
584 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2801
585 Osnovi ekonomije - Vježbe 2682
586 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2658
587 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 2680
588 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 2835
589 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2809
590 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2978
591 Brucoško jutro - Obavještenje 2596
592 Obavještenje o početku nastave 2530
593 Njemački jezik 1 - Ispit 2559
594 Osnove statistike i demografija - Ispit 2620
595 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 3161
596 Sociologija kulture i religije - Ispit 2786
597 Turistička geografija - Ispit 2708
598 Ekonomika turizma - Ispit 2785
599 Engleski jezik 1 - Ispit 2686
600 Obavještenje o ovjeri semestra 2734
601 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2928
602 Ekonomika turizma - Predavanja 2807
603 Ekonomika turizma - Predavanja 2719
604 Ekonomika turizma - Predavanja 2985
605 Turistička geografija - Ispit 2975
606 Sociologija kulture i religije - Ispit 2928
607 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 3448
608 Ekonomika turizma - Predavanja 2907
609 Raspored predavanja - Ljetni semestar 3140
610 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 3048
611 Turistička geografija - Ispit 2976
612 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3102
613 Turistička geografija - Ispit 3049
614 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3001
615 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2925
616 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2986
617 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3045
618 Turistička geografija - Predavanja 2972
619 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2952
620 Raspored predavanja (do kraja semestra) 3210
621 Raspored predavanja - Šesta sedmica 2994
622 Raspored predavanja - Peta sedmica 3052
623 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 2997
624 Raspored predavanja - Treća sedmica 3036
625 Matematika za ekonomiste - Vježbe 3135
626 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2972
627 Raspored predavanja - Druga sedmica 3068
628 Raspored predavanja - Prva sedmica 3123
629 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3474
630 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 3115
631 Upis 2012/13 - Obavještenje 3593
632 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3555
633 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 3463
634 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 3312
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 197 gostiju na mreži