Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 14
2 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 21
3 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 50
4 Turističke destinacije - Obavještenje 76
5 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 65
6 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 83
7 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 76
8 Osnove ekonomije - Ispit 71
9 Finansijsko poslovanje - Ispit 73
10 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 118
11 Osnove ekonomije - Obavješetenje 95
12 Ekonomika turizma - Obavještenje 92
13 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 81
14 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 88
15 Turistička geografija - Vježbe 68
16 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 61
17 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 68
18 Turističke destinacije - Obavještenje 68
19 Njemački jezik 4 - Ispit 65
20 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 59
21 Obavještenje o prijavi ispita 226
22 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 241
23 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 262
24 Turističke destinacije - Vježbe 186
25 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 319
26 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 195
27 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 198
28 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 177
29 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 192
30 Turistička geografija - Ispit 183
31 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 216
32 Osnove statistike i demografija - Vježbe 251
33 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 242
34 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 226
35 Obavještenje o prijavi ispita 268
36 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 339
37 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 282
38 Ekonomika turizma - Ispit 302
39 Finansijsko poslovanje - Ispit 305
40 Osnove ekonomije - Ispit 432
41 Raspored predavanja za ljetni semestar 550
42 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 387
43 Osnove ekonomije - Obavještenje 360
44 Obavještenje za studente 4. godine 419
45 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 541
46 Obavještenje o prijavi ispita 413
47 Osnove ekonomije - Obavješetenje 456
48 Obavještenje o povratu sredstava studentima 526
49 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 464
50 Promocija u turizmu - Ispit 417
51 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 426
52 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 483
53 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 445
54 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 506
55 Obavještenje o prijavi ispita 522
56 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 527
57 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 437
58 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 418
59 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 515
60 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 489
61 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 821
62 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 570
63 Promocija u turizmu - Obavještenje 573
64 Pravo u turizmu - Obavještenje 649
65 Finansijsko poslovanje - Vježbe 513
66 Engleski jezika 2 - Predavanja 499
67 Engleski jezik 1 - Predavanja 562
68 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 604
69 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 601
70 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 724
71 Osnove ekonomije - Obavještenje 652
72 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 605
73 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 604
74 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 601
75 Obavještenje o prijavi ispita 645
76 Sociologija kulture i religije - Predavanja 622
77 Osnove ekonomije - Vježbe 639
78 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 639
79 Ekonomika turizma - Ispit 628
80 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 643
81 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 615
82 Promocija u turizmu - Obavještenje 674
83 Promjena načina finansiranja - Rang lista 703
84 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 591
85 Sociologija kulture i religije - Predavanja 608
86 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 625
87 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 619
88 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 601
89 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 571
90 Osnove ekonomije - Vježbe 668
91 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 660
92 Obavještenje o odgađanju nastave 735
93 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 705
94 Engleski jezik 2 - Obavještenje 695
95 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 679
96 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 692
97 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 693
98 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 657
99 Pravo u turizmu - Obavješetenje 774
100 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 644
101 Obavještenje o prijavi ispita 699
102 Njemački jezik - Obavještenje 648
103 Finansijsko poslovanje - Vježbe 696
104 Menadžment manifestacija - Predavanja 679
105 Osnove statistike i demografija - Ispit 669
106 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 686
107 Sociologija kulture i religije - Predavanja 682
108 Osnove statistike i demografija - Ispit 653
109 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 655
110 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 732
111 Osnove ekonomije - Obavještenje 706
112 Pravo u turizmu - Obavješetenje 740
113 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 675
114 Finansijsko poslovanje - Vježbe 690
115 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 668
116 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 695
117 Pravo u turizmu - Vježbe 734
118 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 691
119 Obavještenje o prijavi ispita 789
120 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 782
121 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 769
122 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 913
123 Marketing menadžment - Ispit 700
124 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 741
125 Osnove ekonomije - Obavještenje 775
126 Ekonomika turizma - Ispit 753
127 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 766
128 Finansijsko poslovanje - Vježbe 703
129 Pravo u turizmu - Vježbe 726
130 Obavještenje o stručnoj praksi 861
131 Finansijsko poslovanje - Predavanja 771
132 Engleski jezik 1 - Predavanja 761
133 Njemački jezik 3 - Ispit 712
134 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 711
135 Pravo u turizmu - Obavješetenje 817
136 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 789
137 Obavještenje o prijavi ispita 811
138 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 774
139 Prijava za EIAT2017 konferenciju 773
140 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 755
141 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 830
142 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 863
143 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 882
144 Osnove ekonomije - Vježbe 814
145 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 821
146 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 803
147 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 915
148 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 701
149 Osnove ekonomije - Obavješetenje 878
150 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 861
151 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 847
152 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 1064
153 Osnove ekonomije - Obavješetenje 921
154 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 1095
155 Pravo u turizmu - Obavješetenje 850
156 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1005
157 Njemački jezik 1 - Ispit 1003
158 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1040
159 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 1146
160 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 939
161 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 921
162 Pravo u turizmu - Ispit 904
163 Osnove ekonomije - Obavještenje 1059
164 Obavještenje o prijavi ispita 1069
165 Njemački jezik 1 - Ispit 1206
166 Osnovi matematike za ekonomiste 1224
167 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1092
168 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1073
169 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 1166
170 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 1056
171 Osnove ekonomije - Obavještenje 1151
172 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1088
173 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 1098
174 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1118
175 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1230
176 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 1144
177 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1147
178 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1055
179 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1182
180 Turistička geografija - Vježbe 1095
181 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1224
182 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1073
183 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1149
184 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 1297
185 Turistička geografija - Vježbe 1126
186 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1058
187 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 1139
188 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1040
189 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1123
190 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1083
191 Engleski jezik 3 - Predavanja 1056
192 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 1207
193 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1113
194 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 1107
195 Turistička geografija - Vježbe 1119
196 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1190
197 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1219
198 Obavještenje o prijavi ispita 1218
199 Osnove statistike i demografija - Ispit 1219
200 Turistička geografija - Vježbe 1151
201 Turistička geografija - Vježbe 1203
202 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1128
203 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 1424
204 Turistička geografija - Vježbe 1110
205 Engleski jezik 4 - Predavanja 1151
206 Engleski jezik 3 - Predavanja 1208
207 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 1198
208 Pravo u turizmu - Ispit 1168
209 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1155
210 Turistička geografija - Vježbe 1214
211 Turističke destinacije - Predavanja 1152
212 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1180
213 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1138
214 Sociologija kulture i religije - Ispit 1157
215 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1172
216 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1181
217 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 1156
218 Pravo u turizmu - Ispit 1137
219 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1095
220 Nejmački jezik – Termini nastave 1280
221 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 1210
222 Njemački jezik - Ispit 1250
223 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1200
224 Treća godina - Predavanja i vježbe 1210
225 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 1269
226 Ekonomika turizma - Vježbe 1270
227 Obavještenje o prijavi ispita 1329
228 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 1333
229 Ekonomika turizma - Predavanja 1286
230 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 1328
231 Obavještenje o prijavi ispita 1462
232 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 1356
233 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1337
234 Turističke destinacije - Vježbe 1360
235 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 1418
236 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1482
237 Raspored nastave - Ljetni semestar 1796
238 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1390
239 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1574
240 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1420
241 Svjetska privreda i turizam - Ispit 1492
242 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1488
243 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 1389
244 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1426
245 Obavještenje o prijavi ispita 1507
246 Sociologija kulture i religije- Ispit 1488
247 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 1424
248 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 1407
249 Pravo u turizmu - Ispit 1446
250 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1483
251 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1458
252 Pravo u turizmu - Obavještenje 1385
253 Pravo u turizmu - Ispit 1420
254 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1475
255 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 1450
256 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1503
257 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1462
258 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1435
259 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 1463
260 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 1426
261 Menadžment manifestacija - Vježbe 1436
262 Obavještenje o prijavi ispita 1666
263 Promocija u turizmu - Vježbe 1458
264 Promocija u turizmu - Obavještenje 1570
265 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1666
266 Pravo u turizmu - Obavještenje 1663
267 Pravo u turizmu - Predavanja 1552
268 Pravo u turizmu - Obavještenje 1438
269 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1563
270 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1644
271 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1590
272 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 1602
273 Pravo u turizmu - Obavještenje 1667
274 Druga godina - Predavanja 1573
275 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 1842
276 Obavještenje o prijavi ispita 1579
277 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1379
278 Pravo u turizmu - Obavještenje 1535
279 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1667
280 Parvo u turizmu - Ispit 1594
281 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 1508
282 Pravo u turizmu - Predavanja 1492
283 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 1508
284 Promocija u turizmu - Obavještenje 1656
285 Druga godina - Predavanja 1628
286 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1692
287 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1601
288 Paravo u turizmu - Obavještenje 1712
289 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 1615
290 Obavještenje o odgađanju nastave 1583
291 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 1427
292 Menadžment manifestacija - Predavanja 1491
293 Pravo u turizmu - Obavještenje 1518
294 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 1733
295 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1527
296 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 1617
297 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 1506
298 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 1645
299 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1510
300 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1676
301 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1698
302 Prijava za EIAT konferenciju 1560
303 Obavještenje o prijavi ispita 1666
304 Obavještenje - "Kolizija" 1539
305 Obavještenje o promociji diploma 1415
306 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 1505
307 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 1535
308 Pravo u turizmu - Obavještenje 1607
309 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 1755
310 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 1659
311 Obavještenje o upisu studenata 1663
312 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 1588
313 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 1622
314 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1538
315 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1518
316 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1559
317 Osnove ekonomije - Predavanje 1759
318 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1575
319 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1649
320 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1624
321 Promocija u turizmu - Predavanja 1564
322 Finansijsko poslovanje - Ispit 1510
323 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 1551
324 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 1461
325 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1477
326 Obavještenje o uslovima za upis godine 1667
327 Pravo u turizmu - Predavanja 1577
328 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1580
329 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 1541
330 Pravo u turizmu - Ispit 1681
331 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 1676
332 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1484
333 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1614
334 Pravo u turizmu -Ispit 1610
335 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1483
336 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1532
337 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1589
338 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 1749
339 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 1783
340 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1569
341 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1566
342 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1548
343 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1587
344 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1560
345 Parvo u turizmu - Ispit 1677
346 Ekonomika turizma - Obavještenje 1633
347 Njemački jezik - Obavještenje 1685
348 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1663
349 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1660
350 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1593
351 Brucoško jutro - Obavještenje 1612
352 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1596
353 Obavještenje o prijavi ispita 1651
354 Raspored nastave - Zimski semestar 2007
355 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 1601
356 Osnove statistike i demografija - Ispit 1705
357 Pravo u turizmu - Obavještenje 1540
358 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2037
359 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1803
360 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1575
361 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1496
362 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1664
363 Obavještenje o prijavi ispita 1750
364 Finansijsko poslovanje - Ispit 1853
365 Pravo u turizmu - Obavještenje 1755
366 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1753
367 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1798
368 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1717
369 Obavještenje o prijavi ispita 1797
370 Njemački jezik - Obavještenje 2014
371 Ekonomika turizma - Obavještenje 1954
372 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1854
373 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1926
374 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1904
375 Obavještenje o prijavi ispita 1813
376 Sociologija kulture i religije - Ispit 1738
377 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1827
378 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1594
379 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 2676
380 Obavještenje o regulisanju obaveza 1695
381 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1860
382 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1866
383 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 1694
384 Ekonomika turizma - Vježbe 1808
385 Obavještenje o predavanjima 1731
386 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1763
387 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 2180
388 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1682
389 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 1950
390 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 1832
391 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1785
392 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1746
393 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 2143
394 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 1675
395 Pravo u turizmu - Obavještenje 1864
396 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 1844
397 Turizam i ekologija - Ispit 1943
398 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1965
399 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 2022
400 Ekonomika turizma - Predavanja 1782
401 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1982
402 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1864
403 Njemački jezik 2 - Predavanja 1773
404 Engleski poslovni jezik - Predavanja 1805
405 Ekonomika turizma - Predavanja 1720
406 Ekonomika turizma - Predavanja 1790
407 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1734
408 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2121
409 Ekonomika turizma - Vježbe 1795
410 Pravo u turizmu - Obavještenje 1928
411 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 2028
412 Raspored nastave - Ljetni semestar 2320
413 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1970
414 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1900
415 Pravo u turizmu - Obavještenje 1931
416 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1769
417 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1915
418 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 1992
419 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1966
420 Ekonomika turizma - Ispit 1876
421 Sociologija kulture i religije - Ispit 1965
422 Privredno pravo - Obavještenje 1978
423 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1850
424 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 1927
425 Obavještenje za upis i obnovu semestra 2168
426 Turistička geografija - Ispit 1812
427 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2026
428 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2079
429 Pravo u turizmu - Obavještenje 2092
430 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 2322
431 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1924
432 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1988
433 Promocija u turizmu - Obavještenje 2045
434 Obavještenje o podjeli indeksa 2075
435 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1997
436 Obavještenje o popunjavanju indeksa 2147
437 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2083
438 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2224
439 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2089
440 Obavještenje o regulisanju statusa 2080
441 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2169
442 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 2090
443 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2116
444 Obavještenje za sufinasirajuće studente 2069
445 Pravo u turizmu - Obavještenje 2082
446 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2063
447 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2055
448 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1949
449 Obavještenje za studente strane državljane 2111
450 Promocija u turizmu - Obavještenje 2081
451 Pravo u turizmu - Ispit 2053
452 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 1962
453 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1968
454 Pravo u turizmu - Vježbe 2035
455 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2106
456 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 1829
457 Pravo u turizmu - Obavještenje 2067
458 Obavještenje o stručnoj praksi 2221
459 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2147
460 Engleski jezik 1 - Predavanja 2222
461 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 2097
462 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3090
463 Sociologija kulture i religije - Ispit 2043
464 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2025
465 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 1955
466 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2068
467 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2059
468 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2046
469 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 2149
470 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1876
471 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 2194
472 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 2033
473 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 2201
474 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2041
475 Raspored nastave - Zimski semestar 2253
476 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2065
477 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 2245
478 Obavještenje o održavanju vježbi 2055
479 Studentska služba - Obavještenje 2291
480 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2045
481 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 2098
482 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 2115
483 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 2138
484 Brucoško jutro - Obavještenje 2262
485 Finansijsko poslovanje - Ispit 2119
486 Raspored nastave - Zimski semestar 2415
487 Obavještenje o prijavi ispita 2271
488 Finansijsko poslovanje - Ispit 2069
489 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2154
490 Obavještenje o prijavi ispita 2726
491 Finansijsko poslovanje - Ispit 2358
492 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2396
493 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2590
494 Turizam i ekologija - Ispit 2412
495 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2408
496 Pravo u turizmu - Ispit 2486
497 Finansijsko poslovanje - Ispit 2401
498 Obavještenje o prijavi ispita 2361
499 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2539
500 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2435
501 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 2371
502 Turističke destinacije - Ispit 2403
503 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2317
504 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 2329
505 Turističke destinacije - Predavanja 3066
506 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2338
507 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2281
508 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 2686
509 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2380
510 Ekonomika turizma - Predavanja 2623
511 Ekonomika turizma - Predavanja 2408
512 Finansijsko poslovanje - Ispit 2501
513 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2740
514 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 2664
515 Turističke destinacije - Predavanja 2419
516 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2462
517 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 2382
518 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 2428
519 Osnove statistike i demografija - Ispit 2562
520 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2490
521 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2493
522 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2682
523 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2525
524 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2548
525 Sociologija kulture i religije - Ispit 2623
526 Promjena termina ispita u aprilskom roku 2557
527 Obavještenje o prijavi ispita 2356
528 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2439
529 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2373
530 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2447
531 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2325
532 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2597
533 Njemački jezik 2 - Predavanja 2518
534 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2609
535 Pravo u turizmu - Ispit 2698
536 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 2909
537 Osnovi ekonomije - Ispit 2553
538 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2859
539 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 2608
540 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2547
541 Pravo u turizmu - Obavještenje 2670
542 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2487
543 Obavještenje o prijavi ispita 2548
544 Osnovi statistike i demografija - Ispit 2481
545 Osnove ekonomije - Obavještenje 2467
546 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 2714
547 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2591
548 Osnove ekonomije - Vježbe 2418
549 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2540
550 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2558
551 Pravo u turizmu - Obavještenje 2686
552 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2979
553 Obavještenje o prijavi ispita 2588
554 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2580
555 Osnove ekonomije - Vježbe 2577
556 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2711
557 Pravo u turizmu - Predavanja 2687
558 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3351
559 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2704
560 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 2741
561 Pravo u turizmu - Vježbe 2690
562 Osnove ekonomije - Predavanja 2465
563 Pravo u turizmu - Obavještenje 2630
564 Obavještenje o regulisanju statusa 2693
565 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2695
566 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 2582
567 Obavještenje o odlaganju predavanja 2576
568 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2771
569 Osnove ekonomije - Vježbe 2661
570 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2646
571 Osnove ekonomije - Predavanja 2662
572 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2647
573 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2796
574 Pravo u turizmu - Predavanje 2674
575 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 2775
576 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2670
577 Osnovi ekonomije - Vježbe 2789
578 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2667
579 Osnovi ekonomije - Predavanja 2847
580 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2728
581 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3019
582 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2764
583 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2584
584 Obavještenje o pravilima studiranja 2781
585 Osnovi ekonomije - Vježbe 2798
586 Obavješetenje o upisu studenata 2775
587 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2707
588 Obavješetenje o terminima ispita 2706
589 Brucoško jutro - Obavještenje 2860
590 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2809
591 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2766
592 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 3190
593 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 2847
594 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2769
595 Osnovi ekonomije - Ispit 2870
596 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 2703
597 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 3453
598 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 2999
599 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2875
600 Ekonomika turizma - Ispit 2942
601 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2738
602 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2781
603 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2901
604 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 3444
605 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3153
606 Pravo u turizmu - Predavanje 2907
607 Engleski jezik - Predavanja 3095
608 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3071
609 Marketing menadžment - Obavještenje 3053
610 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 3099
611 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3190
612 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3074
613 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 3514
614 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 3079
615 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3117
616 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3310
617 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3534
618 Osnove ekonomije - Vježbe 3177
619 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2961
620 Osnove ekonomije - Vježbe 3006
621 Osnove ekonomije - Predavanja 2989
622 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 2865
623 Raspored predavanja - Termini nadoknade 2945
624 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3134
625 Osnove ekonomije - Predavanja 3146
626 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3030
627 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2910
628 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 3136
629 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3004
630 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3102
631 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 3492
632 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3989
633 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2998
634 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3384
635 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3232
636 Osnovi ekonomije - Vježbe 3106
637 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3105
638 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 3129
639 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3271
640 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3203
641 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3404
642 Brucoško jutro - Obavještenje 3005
643 Obavještenje o početku nastave 2967
644 Njemački jezik 1 - Ispit 3012
645 Osnove statistike i demografija - Ispit 3044
646 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 3589
647 Sociologija kulture i religije - Ispit 3221
648 Turistička geografija - Ispit 3159
649 Ekonomika turizma - Ispit 3247
650 Engleski jezik 1 - Ispit 3162
651 Obavještenje o ovjeri semestra 3188
652 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 3378
653 Ekonomika turizma - Predavanja 3263
654 Ekonomika turizma - Predavanja 3135
655 Ekonomika turizma - Predavanja 3445
656 Turistička geografija - Ispit 3403
657 Sociologija kulture i religije - Ispit 3408
658 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 3916
659 Ekonomika turizma - Predavanja 3364
660 Raspored predavanja - Ljetni semestar 3602
661 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 3485
662 Turistička geografija - Ispit 3428
663 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3559
664 Turistička geografija - Ispit 3509
665 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3442
666 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3337
667 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3413
668 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3505
669 Turistička geografija - Predavanja 3436
670 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3397
671 Raspored predavanja (do kraja semestra) 3668
672 Raspored predavanja - Šesta sedmica 3409
673 Raspored predavanja - Peta sedmica 3497
674 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 3432
675 Raspored predavanja - Treća sedmica 3513
676 Matematika za ekonomiste - Vježbe 3584
677 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3410
678 Raspored predavanja - Druga sedmica 3527
679 Raspored predavanja - Prva sedmica 3555
680 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3939
681 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 3502
682 Upis 2012/13 - Obavještenje 4029
683 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3985
684 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 3888
685 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 3789
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 116 gostiju na mreži