Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 95
2 Osnove ekonomije - Obavještenje 38
3 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 44
4 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 47
5 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 83
6 Obavještenje o prijavi ispita 79
7 Sociologija kulture i religije - Predavanja 82
8 Osnove ekonomije - Vježbe 111
9 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 117
10 Ekonomika turizma - Ispit 100
11 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 91
12 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 83
13 Promocija u turizmu - Obavještenje 123
14 Promjena načina finansiranja - Rang lista 143
15 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 102
16 Sociologija kulture i religije - Predavanja 106
17 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 103
18 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 91
19 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 95
20 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 104
21 Osnove ekonomije - Vježbe 146
22 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 123
23 Obavještenje o odgađanju nastave 194
24 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 139
25 Engleski jezik 2 - Obavještenje 125
26 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 118
27 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 108
28 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 143
29 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 131
30 Pravo u turizmu - Obavješetenje 211
31 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 128
32 Obavještenje o prijavi ispita 144
33 Njemački jezik - Obavještenje 108
34 Finansijsko poslovanje - Vježbe 121
35 Menadžment manifestacija - Predavanja 109
36 Osnove statistike i demografija - Ispit 117
37 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 113
38 Sociologija kulture i religije - Predavanja 108
39 Osnove statistike i demografija - Ispit 117
40 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 122
41 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 145
42 Osnove ekonomije - Obavještenje 124
43 Pravo u turizmu - Obavješetenje 157
44 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 137
45 Finansijsko poslovanje - Vježbe 125
46 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 133
47 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 185
48 Pravo u turizmu - Vježbe 144
49 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 136
50 Obavještenje o prijavi ispita 189
51 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 182
52 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 156
53 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 189
54 Marketing menadžment - Ispit 157
55 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 149
56 Osnove ekonomije - Obavještenje 169
57 Ekonomika turizma - Ispit 142
58 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 184
59 Finansijsko poslovanje - Vježbe 139
60 Pravo u turizmu - Vježbe 190
61 Obavještenje o stručnoj praksi 289
62 Finansijsko poslovanje - Predavanja 177
63 Engleski jezik 1 - Predavanja 175
64 Njemački jezik 3 - Ispit 192
65 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 175
66 Pravo u turizmu - Obavješetenje 224
67 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 180
68 Obavještenje o prijavi ispita 192
69 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 193
70 Prijava za EIAT2017 konferenciju 194
71 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 193
72 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 245
73 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 281
74 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 264
75 Osnove ekonomije - Vježbe 234
76 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 209
77 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 219
78 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 286
79 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 173
80 Osnove ekonomije - Obavješetenje 276
81 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 306
82 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 236
83 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 499
84 Osnove ekonomije - Obavješetenje 372
85 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 487
86 Pravo u turizmu - Obavješetenje 309
87 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 393
88 Njemački jezik 1 - Ispit 391
89 Pravo u turizmu - Obavješetenje 436
90 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 498
91 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 361
92 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 320
93 Pravo u turizmu - Ispit 336
94 Osnove ekonomije - Obavještenje 432
95 Obavještenje o prijavi ispita 467
96 Njemački jezik 1 - Ispit 605
97 Osnovi matematike za ekonomiste 597
98 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 464
99 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 451
100 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 516
101 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 448
102 Osnove ekonomije - Obavještenje 522
103 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 485
104 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 487
105 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 517
106 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 584
107 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 513
108 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 528
109 Osnove statistike i demografija - Vježbe 470
110 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 539
111 Turistička geografija - Vježbe 505
112 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 537
113 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 489
114 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 502
115 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 646
116 Turistička geografija - Vježbe 514
117 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 451
118 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 498
119 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 429
120 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 463
121 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 470
122 Engleski jezik 3 - Predavanja 446
123 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 545
124 Osnove statistike i demografija - Vježbe 489
125 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 500
126 Turistička geografija - Vježbe 500
127 Osnove statistike i demografija - Vježbe 529
128 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 565
129 Obavještenje o prijavi ispita 589
130 Osnove statistike i demografija - Ispit 599
131 Turistička geografija - Vježbe 496
132 Turistička geografija - Vježbe 558
133 Osnove statistike i demografija - Vježbe 520
134 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 816
135 Turistička geografija - Vježbe 536
136 Engleski jezik 4 - Predavanja 528
137 Engleski jezik 3 - Predavanja 577
138 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 580
139 Pravo u turizmu - Ispit 577
140 Osnove statistike i demografija - Vježbe 536
141 Turistička geografija - Vježbe 606
142 Turističke destinacije - Predavanja 555
143 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 553
144 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 561
145 Sociologija kulture i religije - Ispit 590
146 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 580
147 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 583
148 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 580
149 Pravo u turizmu - Ispit 534
150 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 521
151 Nejmački jezik – Termini nastave 664
152 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 591
153 Njemački jezik - Ispit 631
154 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 590
155 Treća godina - Predavanja i vježbe 592
156 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 684
157 Ekonomika turizma - Vježbe 657
158 Obavještenje o prijavi ispita 753
159 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 704
160 Ekonomika turizma - Predavanja 667
161 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 751
162 Obavještenje o prijavi ispita 840
163 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 705
164 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 740
165 Turističke destinacije - Vježbe 712
166 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 776
167 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 824
168 Raspored nastave - Ljetni semestar 1119
169 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 756
170 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 924
171 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 755
172 Svjetska privreda i turizam - Ispit 855
173 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 893
174 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 734
175 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 813
176 Obavještenje o prijavi ispita 877
177 Sociologija kulture i religije- Ispit 824
178 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 799
179 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 781
180 Pravo u turizmu - Ispit 775
181 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 808
182 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 816
183 Pravo u turizmu - Obavještenje 754
184 Pravo u turizmu - Ispit 795
185 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 767
186 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 770
187 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 854
188 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 820
189 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 751
190 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 863
191 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 787
192 Menadžment manifestacija - Vježbe 839
193 Obavještenje o prijavi ispita 983
194 Promocija u turizmu - Vježbe 815
195 Promocija u turizmu - Obavještenje 955
196 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1031
197 Pravo u turizmu - Obavještenje 1043
198 Pravo u turizmu - Predavanja 910
199 Pravo u turizmu - Obavještenje 812
200 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 940
201 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 993
202 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 914
203 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 946
204 Pravo u turizmu - Obavještenje 988
205 Druga godina - Predavanja 916
206 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 1182
207 Obavještenje o prijavi ispita 930
208 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 813
209 Pravo u turizmu - Obavještenje 882
210 Engleski jezik 1 - Obavještenje 991
211 Parvo u turizmu - Ispit 927
212 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 877
213 Pravo u turizmu - Predavanja 856
214 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 837
215 Promocija u turizmu - Obavještenje 998
216 Druga godina - Predavanja 942
217 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1021
218 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 972
219 Paravo u turizmu - Obavještenje 1038
220 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 948
221 Obavještenje o odgađanju nastave 917
222 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 798
223 Menadžment manifestacija - Predavanja 876
224 Pravo u turizmu - Obavještenje 885
225 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 1087
226 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 903
227 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 990
228 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 876
229 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 983
230 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 857
231 Finansijsko poslovanje - Predavanja 975
232 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1056
233 Prijava za EIAT konferenciju 892
234 Obavještenje o prijavi ispita 1028
235 Obavještenje - "Kolizija" 888
236 Obavještenje o promociji diploma 790
237 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 885
238 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 924
239 Pravo u turizmu - Obavještenje 975
240 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 1073
241 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 1036
242 Obavještenje o upisu studenata 1035
243 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 979
244 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 979
245 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 957
246 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 890
247 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 932
248 Osnove ekonomije - Predavanje 1118
249 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 973
250 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1028
251 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 991
252 Promocija u turizmu - Predavanja 933
253 Finansijsko poslovanje - Ispit 903
254 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 920
255 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 822
256 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 842
257 Obavještenje o uslovima za upis godine 1032
258 Pravo u turizmu - Predavanja 939
259 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 938
260 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 961
261 Pravo u turizmu - Ispit 1019
262 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 1031
263 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 873
264 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 978
265 Pravo u turizmu -Ispit 994
266 Sociologija kulture i religije - Predavanja 871
267 Obavještenje o preuzimanju indeksa 948
268 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 948
269 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 1064
270 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 1180
271 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 923
272 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 906
273 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 939
274 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 984
275 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 884
276 Parvo u turizmu - Ispit 1047
277 Ekonomika turizma - Obavještenje 972
278 Njemački jezik - Obavještenje 1050
279 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1013
280 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1022
281 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 957
282 Brucoško jutro - Obavještenje 998
283 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 974
284 Obavještenje o prijavi ispita 1009
285 Raspored nastave - Zimski semestar 1323
286 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 935
287 Osnove statistike i demografija - Ispit 1079
288 Pravo u turizmu - Obavještenje 959
289 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 1376
290 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1152
291 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 988
292 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 909
293 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1000
294 Obavještenje o prijavi ispita 1145
295 Finansijsko poslovanje - Ispit 1176
296 Pravo u turizmu - Obavještenje 1144
297 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1103
298 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1159
299 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1086
300 Obavještenje o prijavi ispita 1174
301 Njemački jezik - Obavještenje 1442
302 Ekonomika turizma - Obavještenje 1275
303 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1242
304 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1303
305 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1323
306 Obavještenje o prijavi ispita 1160
307 Sociologija kulture i religije - Ispit 1130
308 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1163
309 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1010
310 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 2053
311 Obavještenje o regulisanju obaveza 1051
312 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1202
313 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1256
314 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 1118
315 Ekonomika turizma - Vježbe 1144
316 Obavještenje o predavanjima 1103
317 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1139
318 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 1549
319 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1101
320 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 1285
321 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 1192
322 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1210
323 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1126
324 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 1498
325 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 1096
326 Pravo u turizmu - Obavještenje 1241
327 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 1215
328 Turizam i ekologija - Ispit 1312
329 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1323
330 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 1416
331 Ekonomika turizma - Predavanja 1184
332 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1354
333 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1255
334 Njemački jezik 2 - Predavanja 1151
335 Engleski poslovni jezik - Predavanja 1229
336 Ekonomika turizma - Predavanja 1187
337 Ekonomika turizma - Predavanja 1210
338 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1139
339 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1460
340 Ekonomika turizma - Vježbe 1166
341 Pravo u turizmu - Obavještenje 1315
342 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 1407
343 Raspored nastave - Ljetni semestar 1701
344 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1353
345 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1302
346 Pravo u turizmu - Obavještenje 1323
347 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1189
348 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1310
349 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 1358
350 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1357
351 Ekonomika turizma - Ispit 1294
352 Sociologija kulture i religije - Ispit 1330
353 Privredno pravo - Obavještenje 1366
354 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1232
355 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 1284
356 Obavještenje za upis i obnovu semestra 1519
357 Turistička geografija - Ispit 1158
358 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1425
359 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1460
360 Pravo u turizmu - Obavještenje 1476
361 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 1732
362 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1320
363 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1372
364 Promocija u turizmu - Obavještenje 1420
365 Obavještenje o podjeli indeksa 1427
366 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1425
367 Obavještenje o popunjavanju indeksa 1539
368 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1447
369 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1659
370 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1470
371 Obavještenje o regulisanju statusa 1422
372 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1500
373 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 1445
374 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1493
375 Obavještenje za sufinasirajuće studente 1414
376 Pravo u turizmu - Obavještenje 1462
377 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1430
378 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1403
379 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1333
380 Obavještenje za studente strane državljane 1453
381 Promocija u turizmu - Obavještenje 1478
382 Pravo u turizmu - Ispit 1402
383 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 1389
384 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1375
385 Pravo u turizmu - Vježbe 1421
386 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1478
387 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 1268
388 Pravo u turizmu - Obavještenje 1457
389 Obavještenje o stručnoj praksi 1593
390 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1539
391 Engleski jezik 1 - Predavanja 1569
392 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 1478
393 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2412
394 Sociologija kulture i religije - Ispit 1444
395 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1390
396 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 1368
397 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1434
398 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1435
399 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 1416
400 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 1513
401 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1251
402 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1577
403 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 1425
404 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 1595
405 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1413
406 Raspored nastave - Zimski semestar 1662
407 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1423
408 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 1606
409 Obavještenje o održavanju vježbi 1430
410 Studentska služba - Obavještenje 1638
411 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1418
412 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1472
413 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 1485
414 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 1533
415 Brucoško jutro - Obavještenje 1638
416 Finansijsko poslovanje - Ispit 1497
417 Raspored nastave - Zimski semestar 1828
418 Obavještenje o prijavi ispita 1661
419 Finansijsko poslovanje - Ispit 1478
420 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1527
421 Obavještenje o prijavi ispita 2048
422 Finansijsko poslovanje - Ispit 1762
423 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1776
424 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1972
425 Turizam i ekologija - Ispit 1826
426 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1808
427 Pravo u turizmu - Ispit 1880
428 Finansijsko poslovanje - Ispit 1783
429 Obavještenje o prijavi ispita 1775
430 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1942
431 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1847
432 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 1770
433 Turističke destinacije - Ispit 1815
434 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1719
435 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 1726
436 Turističke destinacije - Predavanja 2397
437 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1722
438 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1662
439 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 2069
440 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1781
441 Ekonomika turizma - Predavanja 1974
442 Ekonomika turizma - Predavanja 1826
443 Finansijsko poslovanje - Ispit 1887
444 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2122
445 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 2049
446 Turističke destinacije - Predavanja 1816
447 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1855
448 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 1809
449 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1832
450 Osnove statistike i demografija - Ispit 1962
451 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1889
452 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1930
453 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2080
454 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1909
455 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1923
456 Sociologija kulture i religije - Ispit 2014
457 Promjena termina ispita u aprilskom roku 1974
458 Obavještenje o prijavi ispita 1755
459 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1839
460 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1776
461 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1831
462 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1726
463 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1965
464 Njemački jezik 2 - Predavanja 1920
465 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2028
466 Pravo u turizmu - Ispit 2086
467 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 2289
468 Osnovi ekonomije - Ispit 1969
469 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2237
470 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 2002
471 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1929
472 Pravo u turizmu - Obavještenje 2088
473 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1891
474 Obavještenje o prijavi ispita 1971
475 Osnovi statistike i demografija - Ispit 1907
476 Osnove ekonomije - Obavještenje 1895
477 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 2125
478 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1981
479 Osnove ekonomije - Vježbe 1858
480 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1934
481 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1979
482 Pravo u turizmu - Obavještenje 2092
483 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2390
484 Obavještenje o prijavi ispita 2000
485 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1960
486 Osnove ekonomije - Vježbe 1955
487 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2102
488 Pravo u turizmu - Predavanja 2053
489 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 2651
490 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2090
491 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 2124
492 Pravo u turizmu - Vježbe 2110
493 Osnove ekonomije - Predavanja 1872
494 Pravo u turizmu - Obavještenje 2031
495 Obavještenje o regulisanju statusa 2074
496 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2087
497 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 1995
498 Obavještenje o odlaganju predavanja 1986
499 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2152
500 Osnove ekonomije - Vježbe 2077
501 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2038
502 Osnove ekonomije - Predavanja 2077
503 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2060
504 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2204
505 Pravo u turizmu - Predavanje 2074
506 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 2211
507 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2062
508 Osnovi ekonomije - Vježbe 2196
509 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2100
510 Osnovi ekonomije - Predavanja 2238
511 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2102
512 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2419
513 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2122
514 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2027
515 Obavještenje o pravilima studiranja 2159
516 Osnovi ekonomije - Vježbe 2179
517 Obavješetenje o upisu studenata 2147
518 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2129
519 Obavješetenje o terminima ispita 2139
520 Brucoško jutro - Obavještenje 2294
521 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2158
522 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2202
523 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 2590
524 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 2259
525 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2206
526 Osnovi ekonomije - Ispit 2305
527 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 2164
528 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 2854
529 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 2435
530 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2305
531 Ekonomika turizma - Ispit 2332
532 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2171
533 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2162
534 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2312
535 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2792
536 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 2464
537 Pravo u turizmu - Predavanje 2285
538 Engleski jezik - Predavanja 2451
539 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2474
540 Marketing menadžment - Obavještenje 2438
541 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 2542
542 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2600
543 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2481
544 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 2952
545 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 2480
546 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2526
547 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2708
548 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2926
549 Osnove ekonomije - Vježbe 2594
550 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2391
551 Osnove ekonomije - Vježbe 2405
552 Osnove ekonomije - Predavanja 2432
553 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 2325
554 Raspored predavanja - Termini nadoknade 2372
555 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2528
556 Osnove ekonomije - Predavanja 2536
557 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2463
558 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2322
559 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 2578
560 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2399
561 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2453
562 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 2897
563 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3372
564 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2436
565 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2770
566 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2656
567 Osnovi ekonomije - Vježbe 2540
568 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2504
569 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 2541
570 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 2673
571 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2670
572 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2833
573 Brucoško jutro - Obavještenje 2469
574 Obavještenje o početku nastave 2374
575 Njemački jezik 1 - Ispit 2410
576 Osnove statistike i demografija - Ispit 2468
577 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 2990
578 Sociologija kulture i religije - Ispit 2631
579 Turistička geografija - Ispit 2550
580 Ekonomika turizma - Ispit 2638
581 Engleski jezik 1 - Ispit 2544
582 Obavještenje o ovjeri semestra 2577
583 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2779
584 Ekonomika turizma - Predavanja 2649
585 Ekonomika turizma - Predavanja 2575
586 Ekonomika turizma - Predavanja 2812
587 Turistička geografija - Ispit 2820
588 Sociologija kulture i religije - Ispit 2777
589 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 3286
590 Ekonomika turizma - Predavanja 2761
591 Raspored predavanja - Ljetni semestar 2992
592 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 2903
593 Turistička geografija - Ispit 2800
594 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2937
595 Turistička geografija - Ispit 2905
596 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2849
597 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2782
598 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2825
599 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2901
600 Turistička geografija - Predavanja 2787
601 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2787
602 Raspored predavanja (do kraja semestra) 3068
603 Raspored predavanja - Šesta sedmica 2850
604 Raspored predavanja - Peta sedmica 2920
605 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 2851
606 Raspored predavanja - Treća sedmica 2878
607 Matematika za ekonomiste - Vježbe 2977
608 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2816
609 Raspored predavanja - Druga sedmica 2910
610 Raspored predavanja - Prva sedmica 2982
611 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3318
612 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 2981
613 Upis 2012/13 - Obavještenje 3422
614 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3409
615 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 3306
616 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 3146