SP Turizam i hotelijerstvo Štampa
četvrtak, 21 decembar 2017 11:12
  • Broj dozvole za izvođenje studijskog programa 07.023/612-6-8/12
  • Datum dozvole za izvođenje studijskog programa 14.09.2012.
  • Broj uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 07.023/612-6-6/12
  • Datum uvjerenja o početnoj akreditaciji studijskog programa 21.08.2012.

Rješenje Ministarstva prosvjete i kulture kojim se utvrđuje da Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet, u svom sjedištu, ispunjava uslove za izvođenje prvog ciklusa studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo (240 ECTS) od akademske 2012/13 godine:

Rješenje SP Turizam i hotelijerstvo

Dozvola za izvođenje SP Turizam i hotelijerstvo

Zvanje: Diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo (240 ECTS)

 

Aktuelni plan i program sa izmjenama primjenjuje se od 2012. godine:

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2012

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2013/14

*Napomena: Odluka NNV 1607/13 od 19.09.2014.; Odluka Sneata 01-C-295-XXII/14 - 27.09.2013.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM SP TIH /aktivan/

*Napomena: Odluka NNV 1537/14 od 25.09.2014.; Odluka Sneata 01-C-338-XXXIV/14 - 27.11.2014

 

 

Poslednje ažurirano petak, 22 decembar 2017 10:09