Kabinet za informatiku Štampa
srijeda, 30 septembar 2009 07:49
  • Kabinet za Informatiku Ekonomskog fakulteta Istočno Sarajevo raspolaže sa jednim informatičkim kabinetom koji broji 20 računara. Opremljen je Wireless ADSL Internetom 2560/384 kbps,koji se prevashodno koristi za obavljanje nastave i vježbi iz nastavnog predmeta Informatike.
  • Kabinet za informatiku se brine održavanju i pravilnoj upotrebi računarske opreme na fakultetu.
  • Ekonomski fakultet posjeduje u svakoj sali gdje se izvodi nastava, Laptop računar povezan sa projektorom.
  • Ekonomski fakultet takođe posjeduje Wi-Fi Internet mrežu, koja je slobodna (free) i dostupna u centralnom dijelu fakulteta.

 

Poslednje ažurirano srijeda, 30 septembar 2009 08:08