Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна II циклус Студијски програми Туризам и хотелијерство
Студијски програм Туризам и хотелијерство Штампа Eл. пошта
четвртак, 15 јун 2017 08:02

Студијски програм Туризам и хотелијерство - Листа обавезних и изборних предмета

Рјешење Министарства просвјете и културе РС

Студијски програм Туризам и хотелијерство садржи сљедеће групе предмета:

 • Туризам
 • Хотелијерство

Циљ студијског програма:

Образовање стручњака из области туризма и хотелијерства и сродним пратећим дјелатностима на нивоу другог циклуса студија (мастера), ради оспособлјавања за:

 • обавлјање сложених аналитичких, стручних и руководних послова и рјешавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова,
 • управлјање менаджментом и маркетингом у туризму, хотелијерству и сродним - пратећим дјелатностима,
 • истраживања тржишта и коњуктуре у туризму,
 • планирање и синхронизовање комплементарних активности у туризму (угостителјства, трговине, саобраћаја и сл.),
 • организовање великих догађаја и манифестација,
 • примену е – бизниса у туризму, хотелијерству и пратећим дјелатностима,
 • коришћења инструмената просторног планирања у туризму итд;
 • далјег бавлјења научно-истраживачким радом.

Исходи учења:

 • Продублјивање знања и вјештина стечених на првом циклусу студија из области научних подручја уклјучених у овај студијски програм.
 • Стицање додатних знања и вјештина из области научних подручја уклјучених у овај студијски програм.
 • Оспособлјавање за практичну примјену стечених знања и вјештина у функцији анализе и рјешавања конкретних пословно-финансијских проблема и изазова, као и обавлјања сложених стручних и руководних послова у туризму, хотелијерству и другим сродним областима.
 • Оспособлјеност за квалитетно презентовање мишлјења, заклјучака и идеја стручној и академској јавности, као и преношење стечених знања на одговарајућим нивоима економског образовања.
 • Оспособлјеност за консултантски и далји научно-истраживачки рад у истраживачким институцијама на рјешавању конкретних задатака у туризму и хотелијерству, као и на докторском студију (трећи циклус).

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Туризам и хотелијерство

 

Последње ажурирано четвртак, 15 јун 2017 14:20