Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна II циклус Студијски програми Финансије
Студијски програм Финансије Штампа Eл. пошта
уторак, 22 новембар 2011 12:37

Студијски програм Финансије - Листа обавезних и изборних предмета (пдф)

Студијски програм Финансије садржи сљедеће смјерове:

  • Банкарство и осигурање
  • Рачуноводство и ревизија
  • Финансијски менаджмент

Циљ студијског програма:

Образовање стручњака из области финансија, односно банкарства, осигурања, финансијског менаджмента, те рачуноводства, финансијског извјештавања и ревизије, на нивоу ИИ циклуса (мастера), ради оспособљавања за обављање сложених аналитичких, стручних и руководних послова и рјешавање конкретних пословно-финансијских проблема  и изазова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама, као и ради даљег бављења научно-истраживачким радом.

Исходи учења:

  • Продубљивање знања и вјештина стечених на првом циклусу студија из области научних подручја укључених у овај студијски програм.
  • Стицање додатних знања и вјештина из области научних подручја укључених у овај студијски програм.
  • Оспособљавање за практичну примјену стечених знања и вјештина у функцији анализе и рјешавања конкретних пословно-финансијских проблема и изазова, као и обављања сложених стручних и руководних послова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама.
  • Оспособљеност за квалитетно презентовање мишљења, закључака и идеја стручној и академској јавности, као и преношење стечених знања на одговарајућим нивоима економског образовања.
  • Оспособљеност за консултантски и даљи научно-истраживачки рад у истраживачким институцијама на рјешавању конкретних пословно-финансијских проблема, као и на докторском студију (трећи циклус).
Последње ажурирано уторак, 22 новембар 2011 13:48