Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна II циклус Студијски програми Економски развој БиХ
Студијски програм Економски развој БиХ Штампа Eл. пошта
уторак, 22 новембар 2011 12:37

Студијски програм Економски развој БиХ - Листа обавезних и изборних предмета (пдф)

Студијски програм Економски развој БиХ садржи сљедеће смјерове:

  • Политика развоја
  • Нова економија

Циљ студијског програма:

Циљ програма је да оспособи студенте за даља академска истраживања, као и за рад у пракси на рјешавању конкретних развојних проблема. Програм омогућава стицање знања и овладавање вјештинама које су неопходне за обављање сложених управљачких и аналитичких послова из области раста и развоја.

Исходи учења:

Након завршетка другог циклуса студијског програма Економски развој БиХ студент ће бити у стању да:

  • идентификује и креативно рјешава сложене развојне проблеме на свим нивоима у привреди;
  • анализира и предвиђа привредна кретања, формулише и спроводи мјере економске политике;
  • утврђује потребе за финансијским ресурсима у складу са постављеним развојним циљевима;
  • активно учествује у обликовању и имплементацији развојних стратегија за привреду, поједине секторе и регионе;
  • примјени принципе одрживог развоја на макро и микро нивоу;
  • обавља широк спектар послова из домена управљања привредним развојем у органим државне и локалне самоуправе, научно-истраживачке послове у институтима и на факултетима, аналитичке и савјетодавно-истраживачке послове при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама;

 

Последње ажурирано уторак, 22 новембар 2011 14:02