Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Огласна табла - СП Туризам и хотелијерство
Огласна табла - Туризам и хотелијерство
Филтрирање наслова     Прикажи # 
1 Pravo u turizmu - Obavještenje 89
2 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 108
3 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 75
4 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 81
5 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 57
6 Osnovi ekonomije - Obavještenje 165
7 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 95
8 Finansijsko poslovanje - Ispit 112
9 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 156
10 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 174
11 Turističke destinacije - Ispit 169
12 Menadžment manifestacija - Ispit 128
13 Obavještenje o prijavi ispita 162
14 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 150
15 Njemački jezik 3 - Obavještenje 161
16 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 150
17 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 160
18 Pravo u turizmu - Obavještenje 164
19 Pravo u turizmu - Ispit 234
20 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 207
21 Osnove ekonomije - Obavještenje 187
22 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 188
23 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 156
24 Engleski jezik 3 - Obavještenje 159
25 Turistička geografija - Vježbe 177
26 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 202
27 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 173
28 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 177
29 Ekonomika turizma - Obavještenje 176
30 Obavještenje o prijavi ispita 232
31 Obavještenje o ovjeri semestra 190
32 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 177
33 Njemački jezik 3 - Predavanja 189
34 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 165
35 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 157
36 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 145
37 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 157
38 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 158
39 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 250
40 Obavještenje o prijavi ispita 351
41 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 258
42 Osnove statistike i demografija - Vježbe 263
43 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 249
44 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 269
45 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 260
46 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 227
47 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 238
48 Turističke destinacije - Obavještenje 253
49 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 252
50 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 323
51 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 246
52 Osnove ekonomije - Ispit 243
53 Finansijsko poslovanje - Ispit 236
54 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 303
55 Osnove ekonomije - Obavješetenje 285
56 Ekonomika turizma - Obavještenje 289
57 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 269
58 Основе математика за економисте - Обавјештење 296
59 Туристичка географија - Вјежбе 271
60 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 257
61 Гастрономија и ресторатерство - Испит 299
62 Туристичке дестинације - Обавјештење 267
63 Нјемачки језик 4 - Испит 267
64 Пословање саобраћајних предузећа - Обавјештење 277
65 Обавјештење о пријави испита 428
66 Економски језик 3, Енглески пословни језик - Обавјештење 433
67 Доц. др Зорица Голић - Испит 446
68 Туристичке дестинације - Вјежбе 365
69 Обавјештење о одгађању наставе и испита 514
70 Доц. др Марко Ђого - Испит 386
71 Проф. др Младен Ребић - Испит 414
72 Инормациони системи и е-туризам - Вјежбе 371
73 Економија спорта и разоноде - Вјежбе 402
74 Туристичка географија - Испит 357
75 Туризам и екологија, Свјетска привреда и туризам - Испит 440
76 Основе статистике и демографија - Вјежбе 479
77 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 485
78 Туризам и локални економски развој - Предавања 417
79 Обавјештење о пријави испита 497
80 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 578
81 Пословање саобраћајних предузећа -Предавања 496
82 Економика туризма - Испит 536
83 Финансијско пословање - Испит 543
84 Основе економије - Испит 673
85 Распоред предавања за љетни семестар 799
86 Основе математике за економисте - Обавјештење 632
87 Основе економије - Обавјештење 603
88 Обавјештење за студенте 4. године 695
89 Предузетништво у туризму, Пословање хотелских предузећа - Испит 957
90 Обавјештење о пријави испита 721
91 Основе економије - Обавјешетење 709
92 Обавјештење о поврату средстава студентима 833
93 Основе математике за економисте - Обавјештење 772
94 Промоција у туризму - Испит 691
95 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 716
96 Предузетништво у туризму - Обавјештење 738
97 Доц. др Драган Војиновић - Испит 740
98 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 790
99 Обавјештење о пријави испита 821
100 Обавјештење о упису и овјери семестра 805
101 Основе математике за економисте - Обавјештење 705
102 Предузетништво у туризму - Вјежбе 697
103 Рачуноводства са финансијском анализом - Обавјештење 798
104 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 726
105 Испитни рок јануар-април 2018 - Термини испита 1127
106 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 861
107 Промоција у туризму - Обавјештење 906
108 Право у туризму - Обавјештење 940
109 Финансијско пословање - Вјежбе 804
110 Енглески језика 2 - Предавања 772
111 Енглески језик 1 - Предавања 866
112 Свејетска привреда и туризам - Обавјештење 950
113 Пословање трговинских предузећа - Предавања 939
114 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 1065
115 Основе економије - Обавјештење 972
116 Стручна пракса у ОЦ ''Јахорина'' 937
117 Финансијско пословање - Обавјештење 946
118 Свјетска привреда и туризам - Предавања 871
119 Обавјештење о пријави испита 961
120 Социологија културе и религије - Предавања 922
121 Основе економије - Вјежбе 951
122 Енглески језик 1, 2 - Предавања 945
123 Економика туризма - Испит 903
124 Предузетништво у туризму - Вјежбе 980
125 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 959
126 Промоција у туризму - Обавјештење 1009
127 Промјена начина финансирања - Ранг листа 1029
128 Енглески језик 3 и Енглески пословни језик - Испит 897
129 Социологија културе и религије - Предавања 932
130 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 904
131 Енглески језик 1, 2 - Предавања 953
132 Предузетништво у туризму - Вјежбе 901
133 Доц. др Драган Војиновић - Испит (измјена) 850
134 Основе економије - Вјежбе 936
135 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 1006
136 Обавјештење о одгађању наставе 1027
137 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1022
138 Енглески језик 2 - Обавјештење 1033
139 Пословање трговинских предузећа - Предавања 990
140 Предузетништво у туризму - Предавања 1003
141 Обавјештење о регулисању статуса, упису колизије и промјени начина финансирања 1032
142 Основе математике за економисте - Вјежбе 944
143 Право у туризму - Обавјешетење 1091
144 Основе математике за економисте - Испит 950
145 Обавјештење о пријави испита 993
146 Нјемачки језик - Обавјештење 963
147 Финансијско пословање - Вјежбе 989
148 Менаджмент манифестација - Предавања 979
149 Основе статистике и демографија - Испит 995
150 Предузетништво у туризму - Предавања 980
151 Социологија културе и религије - Предавања 1025
152 Основе статистике и демографија - Испит 953
153 Предузетништво у туризму - Вјежбе 951
154 Истраживање туристичког тржишта - Предавања 1075
155 Основе економије - Обавјештење 1035
156 Право у туризму - Обавјешетење 1066
157 Основе математике за економисте - Испит 996
158 Финансијско пословање - Вјежбе 1005
159 Свјетска привреда и туризам - Предавања (измјена) 965
160 Испитни рок новембар 2017 - Термини испита 999
161 Право у туризму - Вјежбе 1059
162 Предузетништво у туризму - Вјежбе 991
163 Обавјештење о пријави испита 1081
164 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 25.10.2017.године 1083
165 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1113
166 Гастрономија и ресторатерсво - Испит 1274
167 Маркетинг менаджмент - Испит 1015
168 Основи математике за економисте - Испит 1084
169 Основе економије - Обавјештење 1117
170 Економика туризма - Испит 1073
171 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 1088
172 Финансијско пословање - Вјежбе 1019
173 Право у туризму - Вјежбе 1040
174 Обавјештење о стручној пракси 1149
175 Финансијско пословање - Предавања 1079
176 Енглески језик 1 - Предавања 1065
177 Нјемачки језик 3 - Испит 1014
178 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1014
179 Право у туризму - Обавјешетење 1127
180 Пословање трговинских предузећа - Предавања 1098
181 Обавјештење о пријави испита 1131
182 Финансијско пословање - Предавања и вјежбе 1090
183 Пријава за ЕИАТ2017 конференцију 1081
184 Доц. др Драган Војиновић - Испит 1048
185 Основе математике за економисте - Испит 1167
186 Испитни рок октобар 2 / 2017 - Термини испита 1174
187 Основе математике за економисте - Вјежбе 1203
188 Основе економије - Вјежбе 1114
189 Рачуноводства са финансијском анализом - Вјежбе 1128
190 Рачуноводства са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 1103
191 Нјемачки језик 1, 2, 3 и Нјемачки послови језик - Обавјештење 1210
192 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 986
193 Основе економије - Обавјешетење 1209
194 Обавјештење о пријави испита за октобарски рок 1182
195 Рачуноводства са финансијском анализом - Испит 1147
196 Распоред предавања за зимски семестар академске 2017/18 године 1375
197 Основе економије - Обавјешетење 1213
198 Испитни рок октобар-децембар 2017 - Термини испита 1418
199 Право у туризму - Обавјешетење 1145
200 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 1327
201 Нјемачки језик 1 - Испит 1343
202 Право у туризму - Обавјешетење 1373
203 Обавјештење о пријави испита и упису године 1480
204 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 1229
205 Туризам и локални економски развој - Испит 1248
206 Право у туризму - Испит 1236
207 Основе економије - Обавјештење 1386
208 Обавјештење о пријави испита 1406
209 Нјемачки језик 1 - Испит 1507
210 Основи математике за економисте 1532
211 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1423
212 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 1387
213 Право у туризму - Испит (измјена) 1528
214 Гастрономија и ресторатерство, Туризам и екологија - Испит 1401
215 Основе економије - Обавјештење 1526
216 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1433
217 Обавјештење о пријави испита за јунско-јулски рок 1395
218 Основе математике за економисте - Испит 1493
219 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 1574
220 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 1519
221 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 1506
222 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1370
223 Основе математике за економисте - Испит 1529
224 Туристичка географија - Вјежбе 1426
225 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 1585
226 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1363
227 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 1506
228 Обавјештење о овјери љетног семестра и пријави испита за јунско јулски рок 1651
229 Туристичка географија - Вјежбе 1467
230 Економија спорта и разоноде - Испит 1412
231 Проф. др Јово Атељевић - Испит 1460
232 Туризам и локални економски развој - Предавања 1370
233 Основе статистике и демографија - Обавјештење 1465
234 Доц. др Марко Ђого - Испити 1396
235 Енглески језик 3 - Предавања 1390
236 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 1560
237 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1455
238 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 1444
239 Туристичка географија - Вјежбе 1455
240 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1595
241 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 1563
242 Обавјештење о пријави испита 1557
243 Основе статистике и демографија - Испит 1546
244 Туристичка географија - Вјежбе 1484
245 Туристичка географија - Вјежбе 1548
246 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1449
247 Испитни рок јун-септембар 2017 - Термини испита 1746
248 Туристичка географија - Вјежбе 1417
249 Енглески језик 4 - Предавања 1480
250 Енглески језик 3 - Предавања 1555
251 Економија спорта и разоноде - Прдавања 1540
252 Право у туризму - Испит 1468
253 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1478
254 Туристичка географија - Вјежбе 1565
255 Туристичке дестинације - Предавања 1473
256 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 1547
257 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 1474
258 Социологија културе и религије - Испит 1462
259 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 1487
260 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 1508
261 Обавјештење о пријави испита за априлски рок 1476
262 Право у туризму - Испит 1462
263 Економија спорта и разоноде - Предавања 1422
264 Нејмачки језик – Термини наставе 1603
265 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 1571
266 Нјемачки језик - Испит 1611
267 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 1513
268 Трећа година - Предавања и вјежбе 1551
269 Измјена термина испита у априлском року 1603
270 Економика туризма - Вјежбе 1628
271 Обавјештење о пријави испита 1694
272 Обавјештење о измјени распореда наставе 1677
273 Економика туризма - Предавања 1612
274 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 1658
275 Обавјештење о пријави испита 1803
276 Анимација у туристичким дестинацијама - Предавања 1702
277 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 1673
278 Туристичке дестинације - Вјежбе 1698
279 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 1759
280 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 1849
281 Распоред наставе - Лјетни семестар 2142
282 Доц. др Драган Војиновић - Испити 1736
283 Предузетништво у туризму - Испит 1927
284 Пословање хотелских предузећа - Испит 1773
285 Свјетска привреда и туризам - Испит 1856
286 Основе математике за економисте - Испит 1796
287 Проф. др Горан Јовић - Испити 1758
288 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 1755
289 Обавјештење о пријави испита 1850
290 Социологија културе и религије- Испит 1847
291 Проф. др Горан Јовић - Испити 1760
292 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 1757
293 Право у туризму - Испит 1804
294 Основе математике за економисте - Испит 1844
295 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 1805
296 Право у туризму - Обавјештење 1738
297 Право у туризму - Испит 1741
298 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 1859
299 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 1818
300 Пословање хотелских предузећа - Испит 1847
301 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 1822
302 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 1787
303 Пословање трговинских предузећа - Вјежбе 1789
304 Истраживање туристичког тржишта - Вјежбе 1756
305 Менаджмент манифестација - Вјежбе 1762
306 Обавјештење о пријави испита 2014
307 Промоција у туризму - Вјежбе 1808
308 Промоција у туризму - Обавјештење 1872
309 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2005
310 Право у туризму - Обавјештење 2041
311 Право у туризму - Предавања 1918
312 Право у туризму - Обавјештење 1783
313 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1917
314 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 1986
315 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 1951
316 Право у туризму - Испит (измјена) 1940
317 Право у туризму - Обавјештење 2004
318 Друга година - Предавања 1904
319 Испитни рок јануар-април 2017 - Термини испита 2174
320 Обавјештење о пријави испита 1928
321 Предузетништво у туризму - Вјежбе 1676
322 Право у туризму - Обавјештење 1882
323 Енглески језик 1 - Обавјештење 2005
324 Парво у туризму - Испит 1930
325 Рачуноводство са финасијском анализом - Предавања 1835
326 Право у туризму - Предавања 1825
327 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 1851
328 Промоција у туризму - Обавјештење 1982
329 Друга година - Предавања 1973
330 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 2018
331 Предузетништво у туризму - Обавјештење 1966
332 Параво у туризму - Обавјештење 2084
333 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 1976
334 Обавјештење о одгађању наставе 1953
335 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 1770
336 Менаджмент манифестација - Предавања 1805
337 Право у туризму - Обавјештење 1870
338 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе (измјена) 2119
339 Проф. др Александар Стојановић - Испити 1851
340 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 1967
341 Отварање Научно истраживачких радионица 1855
342 Обавјештење о промјени начина финасирања 1975
343 Пословање трговинских предузећа - Предавања 1852
344 Финансијско пословање - Предавања 2033
345 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2056
346 Пријава за ЕИАТ конференцију 1891
347 Обавјештење о пријави испита 2015
348 Обавјештење - "Колизија" 1886
349 Обавјештење о промоцији диплома 1732
350 Обавјештење - ИНФО КИОСК - финансијска картица 1854
351 Апсолвентски испитни рок (новембар и децембар 2016) - Термини испита 1888
352 Право у туризму - Обавјештење 1946
353 Обавјештење о стручној пракси Апартхотел ''Вучко'' Јахорина 2148
354 Новембарски испитни рок - Термини испита 2005
355 Обавјештење о упису студената 2005
356 Новембарски испитни рок - Обавјештење 1904
357 Обавјештење за представнике студената свих година 1975
358 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 1833
359 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 1838
360 Проф. др Александар Стојановић - Испити 1881
361 Основе економије - Предавање 2094
362 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 1889
363 Основе математике за економисте - Предавања 1995
364 Доц. др Драган Војиновић - Испити 1959
365 Промоција у туризму - Предавања 1884
366 Финансијско пословање - Испит 1834
367 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 1903
368 Предузетништво у туризму - Предавања и вјежбе 1808
369 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 1790
370 Обавјештење о условима за упис године 1980
371 Право у туризму - Предавања 1890
372 Проф. др Александар Стојановић - Испити 1928
373 Обавјештење о могућности признавања испита 1892
374 Право у туризму - Испит 2031
375 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Предавања и испит 2026
376 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1814
377 Свјетска привреда и туризам - Предавања 1971
378 Право у туризму -Испит 1950
379 Социологија културе и религије - Предавања 1826
380 Обавјештење о преузимању индекса 1875
381 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 1940
382 Нјемачки језик 1,2,3 - Испит 2103
383 Испитни рок октобар 2016 / два - Термини испита 2097
384 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 1901
385 Економија спорта и разоноде - Испит 1926
386 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 1890
387 Предузетништво у туризму и Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1891
388 Предузетништво у туризму и Пословање хотелских предузећа - Испит 1926
389 Парво у туризму - Испит 1998
390 Економика туризма - Обавјештење 1996
391 Нјемачки језик - Обавјештење 2005
392 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 2018
393 Туризам и локални економски развој - Испит 2047
394 Основе математике за економисте - Испит 1915
395 Бруцошко јутро - Обавјештење 1961
396 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 1909
397 Обавјештење о пријави испита 1994
398 Распоред наставе - Зимски семестар 2367
399 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит (измјена) 1929
400 Основе статистике и демографија - Испит 2070
401 Право у туризму - Обавјештење 1844
402 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 2387
403 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2147
404 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 1899
405 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 1837
406 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2006
407 Обавјештење о пријави испита 2094
408 Финансијско пословање - Испит 2198
409 Право у туризму - Обавјештење 2087
410 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2110
411 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2141
412 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2040
413 Обавјештење о пријави испита 2126
414 Нјемачки језик - Обавјештење 2340
415 Економика туризма - Обавјештење 2325
416 Проф. др Ненад Лалић - Испити 2171
417 Доц. др Драган Војиновић - Испити 2254
418 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2236
419 Обавјештење о пријави испита 2175
420 Социологија културе и религије - Испит 2082
421 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2185
422 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 1897
423 Туристичке дестинације, Менаджмент манифестација - Испит 3012
424 Обавјештење о регулисању обавеза 2070
425 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 2213
426 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 2244
427 Нјемачки језик 2,3,4 - Обавјештење 2024
428 Економика туризма - Вјежбе 2137
429 Обавјештење о предавањима 2072
430 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 2087
431 Испитни рокови јун-октобар 2016 - Термини испита 2533
432 Економија спорта и разоноде - Предавања 2026
433 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испитизп 2314
434 Основе статистике и демографија - Вјежбе (измјена) 2165
435 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2109
436 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2109
437 Информација о електронској пријави испита и коришћењу апликације „Инфо киоск“ 2492
438 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Вјежбе 2006
439 Право у туризму - Обавјештење 2224
440 Обавјештење о ораганизацији априлског испитног рока 2203
441 Туризам и екологија - Испит 2303
442 Гастрономија и ресторатерство - Испит 2321
443 Испитни рок април-мај 2016 - Термини испита 2392
444 Економика туризма - Предавања 2130
445 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2338
446 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 2229
447 Нјемачки језик 2 - Предавања 2126
448 Енглески пословни језик - Предавања 2173
449 Економика туризма - Предавања 2018
450 Економика туризма - Предавања 2118
451 Економија спорта и разоноде - Предавања 2094
452 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 2473
453 Економика туризма - Вјежбе 2137
454 Право у туризму - Обавјештење 2293
455 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит 2397
456 Распоред наставе - Лјетни семестар 2705
457 Предузетништво у туризму - Испит 2348
458 Туризам и локални економски развој - Испит 2233
459 Право у туризму - Обавјештење 2290
460 Пословање хотелских предузећа - Испит 2079
461 Предузетништво у туризму - Испит 2246
462 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Обавјештење 2324
463 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 2316
464 Економика туризма - Испит 2226
465 Социологија културе и религије - Испит 2323
466 Привредно право - Обавјештење 2323
467 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 2179
468 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Испити обавјештење 2265
469 Обавјештење за упис и обнову семестра 2530
470 Туристичка географија - Испит 2144
471 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 2350
472 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2440
473 Право у туризму - Обавјештење 2435
474 Испитни рок јануар-март 2016 - Термини испита 2642
475 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 2290
476 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 2320
477 Промоција у туризму - Обавјештење 2419
478 Обавјештење о подјели индекса 2431
479 Основе математике за економисте - Обавјештење 2348
480 Обавјештење о попуњавању индекса 2496
481 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2429
482 Социологија културе и религије - Предавања 2556
483 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2429
484 Обавјештење о регулисању статуса 2393
485 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2535
486 Обавјештење о одлагању свих активности 2439
487 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2439
488 Обавјештење за суфинасирајуће студенте 2400
489 Право у туризму - Обавјештење 2414
490 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2408
491 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2422
492 Социологија културе и религије - Предавања 2283
493 Обавјештење за студенте стране држављане 2457
494 Промоција у туризму - Обавјештење 2406
495 Право у туризму - Испит 2412
496 Обавјештење о регулисању статуса и упису колизије 2284
497 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2316
498 Право у туризму - Вјежбе 2347
499 Финансијско пословање - Предавања 2428
500 Туризам и окални економски развој - Испит 2139
501 Право у туризму - Обавјештење 2397
502 Обавјештење о стручној пракси 2547
503 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 2469
504 Енглески језик 1 - Предавања 2555
505 Новембарски испитни рок (ванредни) - Термини испита 2446
506 Основе математике за економисте - Вјежбе 3444
507 Социологија културе и религије - Испит 2369
508 Социологија културе и религије - Предавања 2398
509 Проф. др Александар Стојановић - Испити обавјештење 2275
510 Предузетништво у туризму - Испит 2406
511 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2407
512 Социологија културе и религије - Обавјештење 2375
513 Доц. др Момир Лазаревић - Испити обавјештење 2487
514 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2221
515 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа, упис и обнову године 2544
516 Нјемачки језик 2 и 3 - Испит 2368
517 Проф. др Александар Стојановић - Обавјештење 2530
518 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2389
519 Распоред наставе - Зимски семестар 2557
520 Информациони системи и е-туризам - Испит 2420
521 Испитни рок октобар 2015 / два - Термини испита 2597
522 Обавјештење о одржавању вјежби 2391
523 Студентска служба - Обавјештење 2658
524 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 2390
525 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 2466
526 Нјемачки језик 1 и 3 - Испит 2488
527 Испитни рок октобар 2015 - Термини испита 2466
528 Бруцошко јутро - Обавјештење 2609
529 Финансијско пословање - Испит 2495
530 Распоред наставе - Зимски семестар 2733
531 Обавјештење о пријави испита 2587
532 Финансијско пословање - Испит 2403
533 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 2522
534 Обавјештење о пријави испита 3100
535 Финансијско пословање - Испит 2713
536 Предузетништво у туризму - Испит 2735
537 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 2934
538 Туризам и екологија - Испит 2762
539 Информациони системи и е-туризам - Испит 2760
540 Право у туризму - Испит 2814
541 Финансијско пословање - Испит 2740
542 Обавјештење о пријави испита 2696
543 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 2874
544 Информациони системи и е-туризам - Испит 2763
545 Обавјештење о овјери љетног семестра 2706
546 Туристичке дестинације - Испит 2698
547 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2654
548 Туризам и окални економски развој - Предавања 2650
549 Туристичке дестинације - Предавања 3432
550 Туризам и локални економски развој - Предавања 2674
551 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 2635
552 Испитни рок јун-јул и септембар 2015 - Термини испита 3027
553 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2710
554 Економика туризма - Предавања 2983
555 Економика туризма - Предавања 2745
556 Финансијско пословање - Испит 2845
557 Енглески језик 1, 2 - Предавања 3075
558 Молба за одгађање предиспитних обавеза у периоду 8-13.5.2015. године 3015
559 Туристичке дестинације - Предавања 2734
560 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 2806
561 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит (измјена) 2724
562 Информациони системи и е-туризам - Предавања 2788
563 Основе статистике и демографија - Испит 2962
564 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2803
565 Туризам и локални економски развој - Предавања 2791
566 Априлски испитни рок - Термини испита 3018
567 Туризам и локални економски развој - Предавања 2870
568 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 2918
569 Социологија културе и религије - Испит 2980
570 Промјена термина испита у априлском року 2931
571 Обавјештење о пријави испита 2680
572 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 2770
573 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2697
574 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 2810
575 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2659
576 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2923
577 Нјемачки језик 2 - Предавања 2863
578 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 2933
579 Право у туризму - Испит 3003
580 Распоред предавања за љетни семестар академске 2014/15 године 3233
581 Основи економије - Испит 2898
582 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3187
583 Обавјештење о плаћању школарине и уписнине 2977
584 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 2929
585 Право у туризму - Обавјештење 2982
586 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 2806
587 Обавјештење о пријави испита 2920
588 Основи статистике и демографија - Испит 2840
589 Основе економије - Обавјештење 2800
590 Обавјештење за упис и овјеру семестра 3057
591 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2938
592 Основе економије - Вјежбе 2733
593 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2851
594 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 2878
595 Право у туризму - Обавјештење 3020
596 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 3342
597 Обавјештење о пријави испита 2907
598 Предузетништво у туризму - Предавања 2922
599 Основе економије - Вјежбе 2947
600 Финансијско пословање - Предавања 3059
601 Право у туризму - Предавања 3021
602 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3716
603 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3057
604 Обавјештење о подјели картица ''Нове банке'' 3088
605 Право у туризму - Вјежбе 3033
606 Основе економије - Предавања 2799
607 Право у туризму - Обавјештење 2981
608 Обавјештење о регулисању статуса 3052
609 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3031
610 Основе економије - Обавјештење (измјена) 2914
611 Обавјештење о одлагању предавања 2900
612 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3088
613 Основе економије - Вјежбе 3047
614 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 2999
615 Основе економије - Предавања 3005
616 Социологија културе и религије - Предавања 2970
617 Финансијско пословање - Предавања 3143
618 Право у туризму - Предавање 3018
619 Проф. др Мира Пешић - Андријић - Испит 3106
620 Финансијско пословање - Предавања 3010
621 Основи економије - Вјежбе 3135
622 Предузетништво у туризму - Испит 3019
623 Основи економије - Предавања 3228
624 Основе математике за економисте - Обавјештење 3053
625 Октобарски испитни рок - Термини испита 3339
626 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3103
627 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 2898
628 Обавјештење о правилима студирања 3139
629 Основи економије - Вјежбе 3145
630 Обавјешетење о упису студената 3094
631 Социологија културе и религије - Предавања 3052
632 Обавјешетење о терминима испита 3080
633 Бруцошко јутро - Обавјештење 3155
634 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3178
635 Основе математике за економисте - Обавјештење 3066
636 Распоред предавања за зимски семестар академске 2014/15 године 3535
637 Октобарски испитни рок - Обавјештење 3178
638 Основе математике за економисте - Обавјештење 3098
639 Основи економије - Испит 3184
640 Обавјестење студентима уписаним у првом уписном року 3027
641 Септембарски испитни рок - Термини испита 3811
642 Проф. др Мира Пешић Андријић - Обавјештење 3327
643 Предузетништво у туризму - Испит 3174
644 Економика туризма - Испит 3277
645 Основе математике за економисте - Обавјештење 3037
646 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3147
647 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3223
648 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 3803
649 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 3574
650 Право у туризму - Предавање 3252
651 Енглески језик - Предавања 3457
652 Основе статистике и демографија - Обавјештење 3416
653 Маркетинг менаджмент - Обавјештење 3413
654 Енглески језик 1, 2 - Обавјештење 3524
655 Априлски испитни рок - Термини испита 3534
656 Енглески језик 1 - Обавјештење 3406
657 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године 3850
658 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године (прва седмица) 3403
659 Предузетништво у туризму - Испит 3454
660 Основе математике за економисте - Испит 3635
661 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 3879
662 Основе економије - Вјежбе 3519
663 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3293
664 Основе економије - Вјежбе 3323
665 Основе економије - Предавања 3332
666 Рачуноводство са финасијеском анализом - Вјежбе 3136
667 Распоред предавања - Термини надокнаде 3263
668 Основе математике за економисте - Вјежбе 3465
669 Основе економије - Предавања 3455
670 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3352
671 Основе математике за економисте - Обавјештење 3257
672 Распоред предавања за децембар (академска 2013/14 година) 3453
673 Новембарски испитни рок - Термини испита 3328
674 Основе математике за економисте - Вјежбе 3456
675 Распоред предавања (академска 2013/14 година) 3843
676 Основе математике за економисте - Вјежбе 4320
677 Предузетништво у туризму - Предавања 3316
678 Распоред предавања за пету и шесту седмицу (академска 2013/14 година) 3732
679 Распоред предавања за четврту седмицу (академска 2013/14 година) 3578
680 Основи економије - Вјежбе 3445
681 Распоред предавања за трећу седмицу (академска 2013/14 година) 3444
682 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа и године 3470
683 Информациони системи и е-туризам - Предавања 3596
684 Октобарски испитни рок - Термини испита 3502
685 Распоред предавања за прву и другу седмицу (академска 2013/14 година) 3755
686 Бруцошко јутро - Обавјештење 3318
687 Обавјештење о почетку наставе 3345
688 Нјемачки језик 1 - Испит 3353
689 Основе статистике и демографија - Испит 3363
690 Септембарски испитни рок - Термини испита 3913
691 Социологија културе и религије - Испит 3548
692 Туристичка географија - Испит 3504
693 Економика туризма - Испит 3600
694 Енглески језик 1 - Испит 3540
695 Обавјештење о овјери семестра 3536
696 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 3707
697 Економика туризма - Предавања 3600
698 Економика туризма - Предавања 3483
699 Економика туризма - Предавања 3804
700 Туристичка географија - Испит 3731
701 Социологија културе и религије - Испит 3750
702 Распоред предавања - Лјетни семестар (измјењени) 4249
703 Економика туризма - Предавања 3715
704 Распоред предавања - Лјетни семестар 3968
705 Распоред предавања - Лјетни семестар (прва седмица) 3815
706 Туристичка географија - Испит 3815
707 Основе математике за економисте - Обавјештење 3878
708 Туристичка географија - Испит 3844
709 Основе математике за економисте - Испит 3792
710 Обавјештење о преузимању индекса 3630
711 Основе математике за економисте - Вјежбе 3732
712 Социологија културе и религије - Предавања 3867
713 Туристичка географија - Предавања 3813
714 Основе математике за економисте - Предавања 3721
715 Распоред предавања (до краја семестра) 4002
716 Распоред предавања - Шеста седмица 3742
717 Распоред предавања - Пета седмица 3851
718 Распоред предавања - Четврта седмица 3746
719 Распоред предавања - Трећа седмица 3876
720 Математика за економисте - Вјежбе 3947
721 Социологија културе и религије - Предавања 3755
722 Распоред предавања - Друга седмица 3858
723 Распоред предавања - Прва седмица 3893
724 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 4301
725 СП Туризам и хотелијерство - Други уписни рок 3815
726 Упис 2012/13 - Обавјештење 4370
727 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 4279
728 СП Туризам и хотелијерство - Конкурс 4201
729 Рјешење за СП Туризам и хотелијерство 4131
 

ПријаваОнлине:

Имамо 162 гостију на мрежи