Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Njemački jezik 3 - Predavanja 10
2 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 10
3 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 7
4 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 13
5 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 13
6 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 26
7 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 129
8 Obavještenje o prijavi ispita 244
9 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 163
10 Osnove statistike i demografija - Vježbe 167
11 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 160
12 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 173
13 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 161
14 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 132
15 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 147
16 Turističke destinacije - Obavještenje 164
17 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 164
18 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 192
19 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 149
20 Osnove ekonomije - Ispit 150
21 Finansijsko poslovanje - Ispit 150
22 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 185
23 Osnove ekonomije - Obavješetenje 166
24 Ekonomika turizma - Obavještenje 166
25 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 145
26 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 160
27 Turistička geografija - Vježbe 145
28 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 133
29 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 143
30 Turističke destinacije - Obavještenje 142
31 Njemački jezik 4 - Ispit 142
32 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 134
33 Obavještenje o prijavi ispita 286
34 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 299
35 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 322
36 Turističke destinacije - Vježbe 243
37 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 389
38 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 260
39 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 264
40 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 238
41 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 260
42 Turistička geografija - Ispit 237
43 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 294
44 Osnove statistike i demografija - Vježbe 317
45 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 312
46 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 291
47 Obavještenje o prijavi ispita 333
48 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 421
49 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 355
50 Ekonomika turizma - Ispit 386
51 Finansijsko poslovanje - Ispit 384
52 Osnove ekonomije - Ispit 509
53 Raspored predavanja za ljetni semestar 631
54 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 476
55 Osnove ekonomije - Obavještenje 446
56 Obavještenje za studente 4. godine 517
57 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 697
58 Obavještenje o prijavi ispita 517
59 Osnove ekonomije - Obavješetenje 552
60 Obavještenje o povratu sredstava studentima 625
61 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 565
62 Promocija u turizmu - Ispit 513
63 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 528
64 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 573
65 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 535
66 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 589
67 Obavještenje o prijavi ispita 613
68 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 619
69 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 521
70 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 510
71 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 602
72 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 558
73 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 912
74 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 668
75 Promocija u turizmu - Obavještenje 676
76 Pravo u turizmu - Obavještenje 736
77 Finansijsko poslovanje - Vježbe 595
78 Engleski jezika 2 - Predavanja 578
79 Engleski jezik 1 - Predavanja 654
80 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 710
81 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 705
82 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 846
83 Osnove ekonomije - Obavještenje 748
84 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 715
85 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 709
86 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 697
87 Obavještenje o prijavi ispita 758
88 Sociologija kulture i religije - Predavanja 724
89 Osnove ekonomije - Vježbe 754
90 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 742
91 Ekonomika turizma - Ispit 726
92 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 750
93 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 727
94 Promocija u turizmu - Obavještenje 791
95 Promjena načina finansiranja - Rang lista 816
96 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 697
97 Sociologija kulture i religije - Predavanja 717
98 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 729
99 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 728
100 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 702
101 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 664
102 Osnove ekonomije - Vježbe 768
103 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 773
104 Obavještenje o odgađanju nastave 841
105 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 813
106 Engleski jezik 2 - Obavještenje 812
107 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 784
108 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 800
109 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 804
110 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 753
111 Pravo u turizmu - Obavješetenje 878
112 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 743
113 Obavještenje o prijavi ispita 790
114 Njemački jezik - Obavještenje 744
115 Finansijsko poslovanje - Vježbe 796
116 Menadžment manifestacija - Predavanja 775
117 Osnove statistike i demografija - Ispit 773
118 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 786
119 Sociologija kulture i religije - Predavanja 788
120 Osnove statistike i demografija - Ispit 744
121 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 747
122 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 840
123 Osnove ekonomije - Obavještenje 812
124 Pravo u turizmu - Obavješetenje 849
125 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 777
126 Finansijsko poslovanje - Vježbe 795
127 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 758
128 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 789
129 Pravo u turizmu - Vježbe 840
130 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 784
131 Obavještenje o prijavi ispita 885
132 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 872
133 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 872
134 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 1030
135 Marketing menadžment - Ispit 800
136 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 846
137 Osnove ekonomije - Obavještenje 874
138 Ekonomika turizma - Ispit 856
139 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 863
140 Finansijsko poslovanje - Vježbe 802
141 Pravo u turizmu - Vježbe 824
142 Obavještenje o stručnoj praksi 954
143 Finansijsko poslovanje - Predavanja 866
144 Engleski jezik 1 - Predavanja 855
145 Njemački jezik 3 - Ispit 804
146 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 800
147 Pravo u turizmu - Obavješetenje 911
148 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 891
149 Obavještenje o prijavi ispita 906
150 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 868
151 Prijava za EIAT2017 konferenciju 871
152 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 853
153 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 929
154 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 965
155 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 978
156 Osnove ekonomije - Vježbe 905
157 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 913
158 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 900
159 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1010
160 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 782
161 Osnove ekonomije - Obavješetenje 982
162 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 956
163 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 943
164 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 1168
165 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1015
166 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 1205
167 Pravo u turizmu - Obavješetenje 954
168 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1119
169 Njemački jezik 1 - Ispit 1117
170 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1151
171 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 1250
172 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1039
173 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1034
174 Pravo u turizmu - Ispit 1012
175 Osnove ekonomije - Obavještenje 1168
176 Obavještenje o prijavi ispita 1171
177 Njemački jezik 1 - Ispit 1303
178 Osnovi matematike za ekonomiste 1325
179 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1189
180 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1175
181 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 1278
182 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 1164
183 Osnove ekonomije - Obavještenje 1262
184 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1199
185 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 1200
186 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1237
187 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1342
188 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 1265
189 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1263
190 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1149
191 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1294
192 Turistička geografija - Vježbe 1193
193 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1341
194 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1160
195 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1262
196 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 1410
197 Turistička geografija - Vježbe 1230
198 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1165
199 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 1238
200 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1140
201 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1230
202 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1183
203 Engleski jezik 3 - Predavanja 1157
204 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 1310
205 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1217
206 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 1211
207 Turistička geografija - Vježbe 1221
208 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1306
209 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1322
210 Obavještenje o prijavi ispita 1321
211 Osnove statistike i demografija - Ispit 1309
212 Turistička geografija - Vježbe 1260
213 Turistička geografija - Vježbe 1305
214 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1225
215 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 1533
216 Turistička geografija - Vježbe 1207
217 Engleski jezik 4 - Predavanja 1255
218 Engleski jezik 3 - Predavanja 1316
219 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 1299
220 Pravo u turizmu - Ispit 1265
221 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1259
222 Turistička geografija - Vježbe 1331
223 Turističke destinacije - Predavanja 1258
224 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1291
225 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1250
226 Sociologija kulture i religije - Ispit 1256
227 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1270
228 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1293
229 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 1249
230 Pravo u turizmu - Ispit 1241
231 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1205
232 Nejmački jezik – Termini nastave 1395
233 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 1322
234 Njemački jezik - Ispit 1365
235 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1310
236 Treća godina - Predavanja i vježbe 1330
237 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 1387
238 Ekonomika turizma - Vježbe 1392
239 Obavještenje o prijavi ispita 1446
240 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 1443
241 Ekonomika turizma - Predavanja 1389
242 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 1425
243 Obavještenje o prijavi ispita 1573
244 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 1460
245 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1439
246 Turističke destinacije - Vježbe 1461
247 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 1526
248 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1605
249 Raspored nastave - Ljetni semestar 1908
250 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1492
251 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1696
252 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1533
253 Svjetska privreda i turizam - Ispit 1609
254 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1587
255 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 1508
256 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1531
257 Obavještenje o prijavi ispita 1619
258 Sociologija kulture i religije- Ispit 1601
259 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 1535
260 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 1511
261 Pravo u turizmu - Ispit 1555
262 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1596
263 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1576
264 Pravo u turizmu - Obavještenje 1499
265 Pravo u turizmu - Ispit 1533
266 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1592
267 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 1557
268 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1620
269 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1579
270 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1548
271 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 1575
272 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 1533
273 Menadžment manifestacija - Vježbe 1543
274 Obavještenje o prijavi ispita 1775
275 Promocija u turizmu - Vježbe 1579
276 Promocija u turizmu - Obavještenje 1675
277 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1773
278 Pravo u turizmu - Obavještenje 1788
279 Pravo u turizmu - Predavanja 1671
280 Pravo u turizmu - Obavještenje 1546
281 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1666
282 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1743
283 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1698
284 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 1710
285 Pravo u turizmu - Obavještenje 1769
286 Druga godina - Predavanja 1681
287 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 1943
288 Obavještenje o prijavi ispita 1690
289 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1483
290 Pravo u turizmu - Obavještenje 1650
291 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1773
292 Parvo u turizmu - Ispit 1701
293 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 1601
294 Pravo u turizmu - Predavanja 1590
295 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 1605
296 Promocija u turizmu - Obavještenje 1761
297 Druga godina - Predavanja 1736
298 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1791
299 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1708
300 Paravo u turizmu - Obavještenje 1819
301 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 1720
302 Obavještenje o odgađanju nastave 1699
303 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 1543
304 Menadžment manifestacija - Predavanja 1594
305 Pravo u turizmu - Obavještenje 1633
306 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 1849
307 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1624
308 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 1720
309 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 1600
310 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 1747
311 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1614
312 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1782
313 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1802
314 Prijava za EIAT konferenciju 1674
315 Obavještenje o prijavi ispita 1783
316 Obavještenje - "Kolizija" 1639
317 Obavještenje o promociji diploma 1520
318 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 1612
319 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 1642
320 Pravo u turizmu - Obavještenje 1718
321 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 1894
322 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 1775
323 Obavještenje o upisu studenata 1773
324 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 1694
325 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 1729
326 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1648
327 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1628
328 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1672
329 Osnove ekonomije - Predavanje 1867
330 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1669
331 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1767
332 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1732
333 Promocija u turizmu - Predavanja 1663
334 Finansijsko poslovanje - Ispit 1617
335 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 1667
336 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 1577
337 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1577
338 Obavještenje o uslovima za upis godine 1774
339 Pravo u turizmu - Predavanja 1675
340 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1688
341 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 1654
342 Pravo u turizmu - Ispit 1791
343 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 1790
344 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1590
345 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1733
346 Pravo u turizmu -Ispit 1725
347 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1594
348 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1638
349 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1704
350 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 1867
351 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 1887
352 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1672
353 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1682
354 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1664
355 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1688
356 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1668
357 Parvo u turizmu - Ispit 1782
358 Ekonomika turizma - Obavještenje 1750
359 Njemački jezik - Obavještenje 1787
360 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1778
361 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1777
362 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1705
363 Brucoško jutro - Obavještenje 1728
364 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1702
365 Obavještenje o prijavi ispita 1757
366 Raspored nastave - Zimski semestar 2129
367 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 1705
368 Osnove statistike i demografija - Ispit 1822
369 Pravo u turizmu - Obavještenje 1636
370 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2148
371 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1928
372 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1685
373 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1612
374 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1775
375 Obavještenje o prijavi ispita 1858
376 Finansijsko poslovanje - Ispit 1965
377 Pravo u turizmu - Obavještenje 1863
378 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1868
379 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1909
380 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1807
381 Obavještenje o prijavi ispita 1906
382 Njemački jezik - Obavještenje 2127
383 Ekonomika turizma - Obavještenje 2079
384 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1968
385 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2048
386 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2008
387 Obavještenje o prijavi ispita 1929
388 Sociologija kulture i religije - Ispit 1854
389 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1947
390 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1695
391 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 2783
392 Obavještenje o regulisanju obaveza 1819
393 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1969
394 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1990
395 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 1802
396 Ekonomika turizma - Vježbe 1924
397 Obavještenje o predavanjima 1845
398 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1867
399 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 2295
400 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1792
401 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 2080
402 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 1939
403 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1893
404 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1868
405 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 2263
406 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 1780
407 Pravo u turizmu - Obavještenje 1985
408 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 1956
409 Turizam i ekologija - Ispit 2066
410 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2079
411 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 2141
412 Ekonomika turizma - Predavanja 1902
413 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2102
414 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1983
415 Njemački jezik 2 - Predavanja 1889
416 Engleski poslovni jezik - Predavanja 1929
417 Ekonomika turizma - Predavanja 1810
418 Ekonomika turizma - Predavanja 1907
419 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1857
420 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2243
421 Ekonomika turizma - Vježbe 1909
422 Pravo u turizmu - Obavještenje 2044
423 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 2159
424 Raspored nastave - Ljetni semestar 2466
425 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2106
426 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2027
427 Pravo u turizmu - Obavještenje 2052
428 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1874
429 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2027
430 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 2111
431 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2090
432 Ekonomika turizma - Ispit 2001
433 Sociologija kulture i religije - Ispit 2087
434 Privredno pravo - Obavještenje 2103
435 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1975
436 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 2051
437 Obavještenje za upis i obnovu semestra 2301
438 Turistička geografija - Ispit 1935
439 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2130
440 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2195
441 Pravo u turizmu - Obavještenje 2217
442 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 2436
443 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2045
444 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2100
445 Promocija u turizmu - Obavještenje 2169
446 Obavještenje o podjeli indeksa 2192
447 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2113
448 Obavještenje o popunjavanju indeksa 2256
449 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2198
450 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2334
451 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2188
452 Obavještenje o regulisanju statusa 2193
453 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2282
454 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 2205
455 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2225
456 Obavještenje za sufinasirajuće studente 2176
457 Pravo u turizmu - Obavještenje 2192
458 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2184
459 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2169
460 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2050
461 Obavještenje za studente strane državljane 2226
462 Promocija u turizmu - Obavještenje 2183
463 Pravo u turizmu - Ispit 2164
464 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2060
465 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2070
466 Pravo u turizmu - Vježbe 2137
467 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2208
468 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 1935
469 Pravo u turizmu - Obavještenje 2176
470 Obavještenje o stručnoj praksi 2318
471 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2253
472 Engleski jezik 1 - Predavanja 2336
473 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 2220
474 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3200
475 Sociologija kulture i religije - Ispit 2141
476 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2144
477 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2071
478 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2177
479 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2180
480 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2164
481 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 2258
482 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1992
483 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 2311
484 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 2150
485 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 2300
486 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2156
487 Raspored nastave - Zimski semestar 2357
488 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2191
489 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 2360
490 Obavještenje o održavanju vježbi 2157
491 Studentska služba - Obavještenje 2411
492 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2161
493 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 2213
494 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 2236
495 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 2252
496 Brucoško jutro - Obavještenje 2377
497 Finansijsko poslovanje - Ispit 2242
498 Raspored nastave - Zimski semestar 2531
499 Obavještenje o prijavi ispita 2377
500 Finansijsko poslovanje - Ispit 2181
501 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2264
502 Obavještenje o prijavi ispita 2839
503 Finansijsko poslovanje - Ispit 2473
504 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2506
505 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2698
506 Turizam i ekologija - Ispit 2523
507 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2527
508 Pravo u turizmu - Ispit 2595
509 Finansijsko poslovanje - Ispit 2511
510 Obavještenje o prijavi ispita 2476
511 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2651
512 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 2546
513 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 2479
514 Turističke destinacije - Ispit 2506
515 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2425
516 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 2437
517 Turističke destinacije - Predavanja 3193
518 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2460
519 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2389
520 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 2807
521 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2489
522 Ekonomika turizma - Predavanja 2742
523 Ekonomika turizma - Predavanja 2518
524 Finansijsko poslovanje - Ispit 2609
525 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2853
526 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 2780
527 Turističke destinacije - Predavanja 2526
528 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2579
529 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 2488
530 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 2543
531 Osnove statistike i demografija - Ispit 2691
532 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2596
533 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2590
534 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2795
535 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2634
536 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2679
537 Sociologija kulture i religije - Ispit 2741
538 Promjena termina ispita u aprilskom roku 2673
539 Obavještenje o prijavi ispita 2461
540 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2541
541 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2475
542 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2570
543 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2439
544 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2695
545 Njemački jezik 2 - Predavanja 2625
546 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2715
547 Pravo u turizmu - Ispit 2803
548 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3010
549 Osnovi ekonomije - Ispit 2661
550 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2970
551 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 2727
552 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2676
553 Pravo u turizmu - Obavještenje 2778
554 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2598
555 Obavještenje o prijavi ispita 2665
556 Osnovi statistike i demografija - Ispit 2615
557 Osnove ekonomije - Obavještenje 2570
558 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 2827
559 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2706
560 Osnove ekonomije - Vježbe 2518
561 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2635
562 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2664
563 Pravo u turizmu - Obavještenje 2789
564 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3094
565 Obavještenje o prijavi ispita 2694
566 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2692
567 Osnove ekonomije - Vježbe 2696
568 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2826
569 Pravo u turizmu - Predavanja 2797
570 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3478
571 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2813
572 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 2849
573 Pravo u turizmu - Vježbe 2799
574 Osnove ekonomije - Predavanja 2570
575 Pravo u turizmu - Obavještenje 2742
576 Obavještenje o regulisanju statusa 2802
577 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2798
578 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 2687
579 Obavještenje o odlaganju predavanja 2681
580 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2885
581 Osnove ekonomije - Vježbe 2775
582 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2759
583 Osnove ekonomije - Predavanja 2772
584 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2750
585 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2909
586 Pravo u turizmu - Predavanje 2792
587 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 2877
588 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2778
589 Osnovi ekonomije - Vježbe 2894
590 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2782
591 Osnovi ekonomije - Predavanja 2990
592 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2834
593 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3119
594 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2884
595 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2689
596 Obavještenje o pravilima studiranja 2900
597 Osnovi ekonomije - Vježbe 2911
598 Obavješetenje o upisu studenata 2888
599 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2818
600 Obavješetenje o terminima ispita 2826
601 Brucoško jutro - Obavještenje 2960
602 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2919
603 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2865
604 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 3306
605 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 2952
606 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2872
607 Osnovi ekonomije - Ispit 2971
608 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 2799
609 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 3572
610 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 3109
611 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2981
612 Ekonomika turizma - Ispit 3051
613 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2836
614 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2899
615 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3010
616 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 3563
617 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3270
618 Pravo u turizmu - Predavanje 3020
619 Engleski jezik - Predavanja 3234
620 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3179
621 Marketing menadžment - Obavještenje 3177
622 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 3210
623 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3308
624 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3178
625 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 3615
626 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 3183
627 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3225
628 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3424
629 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3646
630 Osnove ekonomije - Vježbe 3284
631 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3068
632 Osnove ekonomije - Vježbe 3117
633 Osnove ekonomije - Predavanja 3102
634 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 2963
635 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3056
636 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3242
637 Osnove ekonomije - Predavanja 3245
638 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3143
639 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3019
640 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 3243
641 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3112
642 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3225
643 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 3608
644 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4107
645 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3103
646 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3495
647 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3349
648 Osnovi ekonomije - Vježbe 3213
649 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3222
650 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 3240
651 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3387
652 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3298
653 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 3521
654 Brucoško jutro - Obavještenje 3114
655 Obavještenje o početku nastave 3093
656 Njemački jezik 1 - Ispit 3131
657 Osnove statistike i demografija - Ispit 3144
658 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 3699
659 Sociologija kulture i religije - Ispit 3328
660 Turistička geografija - Ispit 3265
661 Ekonomika turizma - Ispit 3362
662 Engleski jezik 1 - Ispit 3287
663 Obavještenje o ovjeri semestra 3298
664 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 3485
665 Ekonomika turizma - Predavanja 3370
666 Ekonomika turizma - Predavanja 3245
667 Ekonomika turizma - Predavanja 3571
668 Turistička geografija - Ispit 3509
669 Sociologija kulture i religije - Ispit 3526
670 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4027
671 Ekonomika turizma - Predavanja 3476
672 Raspored predavanja - Ljetni semestar 3727
673 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 3599
674 Turistička geografija - Ispit 3546
675 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3673
676 Turistička geografija - Ispit 3616
677 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3565
678 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3448
679 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3529
680 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3620
681 Turistička geografija - Predavanja 3563
682 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3507
683 Raspored predavanja (do kraja semestra) 3776
684 Raspored predavanja - Šesta sedmica 3525
685 Raspored predavanja - Peta sedmica 3615
686 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 3545
687 Raspored predavanja - Treća sedmica 3637
688 Matematika za ekonomiste - Vježbe 3713
689 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3529
690 Raspored predavanja - Druga sedmica 3646
691 Raspored predavanja - Prva sedmica 3675
692 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4062
693 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 3610
694 Upis 2012/13 - Obavještenje 4147
695 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4080
696 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 3999
697 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 3912
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 65 gostiju na mreži