Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 88
2 Osnove ekonomije - Obavještenje 32
3 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 40
4 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 45
5 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 79
6 Obavještenje o prijavi ispita 76
7 Sociologija kulture i religije - Predavanja 74
8 Osnove ekonomije - Vježbe 109
9 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 117
10 Ekonomika turizma - Ispit 100
11 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 90
12 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 83
13 Promocija u turizmu - Obavještenje 122
14 Promjena načina finansiranja - Rang lista 142
15 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 98
16 Sociologija kulture i religije - Predavanja 106
17 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 100
18 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 91
19 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 94
20 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 104
21 Osnove ekonomije - Vježbe 145
22 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 123
23 Obavještenje o odgađanju nastave 190
24 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 137
25 Engleski jezik 2 - Obavještenje 125
26 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 117
27 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 106
28 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 142
29 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 130
30 Pravo u turizmu - Obavješetenje 207
31 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 126
32 Obavještenje o prijavi ispita 143
33 Njemački jezik - Obavještenje 107
34 Finansijsko poslovanje - Vježbe 120
35 Menadžment manifestacija - Predavanja 108
36 Osnove statistike i demografija - Ispit 115
37 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 113
38 Sociologija kulture i religije - Predavanja 107
39 Osnove statistike i demografija - Ispit 117
40 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 122
41 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 143
42 Osnove ekonomije - Obavještenje 123
43 Pravo u turizmu - Obavješetenje 157
44 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 137
45 Finansijsko poslovanje - Vježbe 124
46 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 130
47 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 182
48 Pravo u turizmu - Vježbe 143
49 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 134
50 Obavještenje o prijavi ispita 187
51 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 181
52 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 155
53 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 188
54 Marketing menadžment - Ispit 155
55 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 148
56 Osnove ekonomije - Obavještenje 169
57 Ekonomika turizma - Ispit 142
58 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 183
59 Finansijsko poslovanje - Vježbe 137
60 Pravo u turizmu - Vježbe 188
61 Obavještenje o stručnoj praksi 286
62 Finansijsko poslovanje - Predavanja 176
63 Engleski jezik 1 - Predavanja 173
64 Njemački jezik 3 - Ispit 192
65 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 174
66 Pravo u turizmu - Obavješetenje 224
67 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 178
68 Obavještenje o prijavi ispita 190
69 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 193
70 Prijava za EIAT2017 konferenciju 194
71 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 193
72 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 244
73 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 279
74 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 262
75 Osnove ekonomije - Vježbe 233
76 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 207
77 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 218
78 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 284
79 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 173
80 Osnove ekonomije - Obavješetenje 275
81 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 302
82 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 233
83 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 498
84 Osnove ekonomije - Obavješetenje 372
85 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 487
86 Pravo u turizmu - Obavješetenje 305
87 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 391
88 Njemački jezik 1 - Ispit 390
89 Pravo u turizmu - Obavješetenje 432
90 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 497
91 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 357
92 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 316
93 Pravo u turizmu - Ispit 336
94 Osnove ekonomije - Obavještenje 430
95 Obavještenje o prijavi ispita 467
96 Njemački jezik 1 - Ispit 604
97 Osnovi matematike za ekonomiste 597
98 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 461
99 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 450
100 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 512
101 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 447
102 Osnove ekonomije - Obavještenje 518
103 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 484
104 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 485
105 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 516
106 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 581
107 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 511
108 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 525
109 Osnove statistike i demografija - Vježbe 469
110 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 535
111 Turistička geografija - Vježbe 502
112 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 535
113 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 486
114 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 500
115 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 645
116 Turistička geografija - Vježbe 513
117 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 449
118 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 495
119 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 428
120 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 462
121 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 470
122 Engleski jezik 3 - Predavanja 445
123 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 543
124 Osnove statistike i demografija - Vježbe 487
125 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 500
126 Turistička geografija - Vježbe 500
127 Osnove statistike i demografija - Vježbe 527
128 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 562
129 Obavještenje o prijavi ispita 588
130 Osnove statistike i demografija - Ispit 595
131 Turistička geografija - Vježbe 496
132 Turistička geografija - Vježbe 557
133 Osnove statistike i demografija - Vježbe 517
134 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 815
135 Turistička geografija - Vježbe 534
136 Engleski jezik 4 - Predavanja 526
137 Engleski jezik 3 - Predavanja 577
138 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 577
139 Pravo u turizmu - Ispit 576
140 Osnove statistike i demografija - Vježbe 532
141 Turistička geografija - Vježbe 605
142 Turističke destinacije - Predavanja 553
143 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 549
144 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 560
145 Sociologija kulture i religije - Ispit 589
146 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 578
147 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 582
148 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 579
149 Pravo u turizmu - Ispit 531
150 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 518
151 Nejmački jezik – Termini nastave 662
152 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 590
153 Njemački jezik - Ispit 631
154 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 588
155 Treća godina - Predavanja i vježbe 588
156 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 682
157 Ekonomika turizma - Vježbe 655
158 Obavještenje o prijavi ispita 752
159 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 703
160 Ekonomika turizma - Predavanja 666
161 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 751
162 Obavještenje o prijavi ispita 839
163 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 704
164 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 739
165 Turističke destinacije - Vježbe 711
166 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 774
167 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 821
168 Raspored nastave - Ljetni semestar 1117
169 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 756
170 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 922
171 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 754
172 Svjetska privreda i turizam - Ispit 854
173 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 890
174 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 732
175 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 809
176 Obavještenje o prijavi ispita 874
177 Sociologija kulture i religije- Ispit 822
178 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 796
179 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 780
180 Pravo u turizmu - Ispit 774
181 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 804
182 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 814
183 Pravo u turizmu - Obavještenje 748
184 Pravo u turizmu - Ispit 792
185 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 765
186 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 768
187 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 853
188 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 820
189 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 750
190 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 860
191 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 786
192 Menadžment manifestacija - Vježbe 837
193 Obavještenje o prijavi ispita 982
194 Promocija u turizmu - Vježbe 814
195 Promocija u turizmu - Obavještenje 954
196 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1028
197 Pravo u turizmu - Obavještenje 1041
198 Pravo u turizmu - Predavanja 909
199 Pravo u turizmu - Obavještenje 810
200 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 939
201 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 993
202 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 913
203 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 943
204 Pravo u turizmu - Obavještenje 984
205 Druga godina - Predavanja 914
206 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 1181
207 Obavještenje o prijavi ispita 929
208 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 812
209 Pravo u turizmu - Obavještenje 880
210 Engleski jezik 1 - Obavještenje 987
211 Parvo u turizmu - Ispit 926
212 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 876
213 Pravo u turizmu - Predavanja 856
214 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 836
215 Promocija u turizmu - Obavještenje 994
216 Druga godina - Predavanja 941
217 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1018
218 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 970
219 Paravo u turizmu - Obavještenje 1036
220 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 944
221 Obavještenje o odgađanju nastave 916
222 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 796
223 Menadžment manifestacija - Predavanja 875
224 Pravo u turizmu - Obavještenje 883
225 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 1085
226 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 901
227 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 988
228 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 875
229 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 981
230 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 855
231 Finansijsko poslovanje - Predavanja 974
232 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1055
233 Prijava za EIAT konferenciju 890
234 Obavještenje o prijavi ispita 1025
235 Obavještenje - "Kolizija" 888
236 Obavještenje o promociji diploma 788
237 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 885
238 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 921
239 Pravo u turizmu - Obavještenje 972
240 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 1073
241 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 1033
242 Obavještenje o upisu studenata 1034
243 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 977
244 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 978
245 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 955
246 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 889
247 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 927
248 Osnove ekonomije - Predavanje 1116
249 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 972
250 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1025
251 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 989
252 Promocija u turizmu - Predavanja 930
253 Finansijsko poslovanje - Ispit 902
254 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 919
255 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 820
256 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 842
257 Obavještenje o uslovima za upis godine 1030
258 Pravo u turizmu - Predavanja 938
259 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 938
260 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 960
261 Pravo u turizmu - Ispit 1018
262 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 1028
263 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 871
264 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 977
265 Pravo u turizmu -Ispit 994
266 Sociologija kulture i religije - Predavanja 870
267 Obavještenje o preuzimanju indeksa 945
268 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 947
269 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 1062
270 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 1180
271 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 921
272 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 904
273 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 938
274 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 982
275 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 882
276 Parvo u turizmu - Ispit 1045
277 Ekonomika turizma - Obavještenje 972
278 Njemački jezik - Obavještenje 1049
279 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1011
280 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1020
281 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 954
282 Brucoško jutro - Obavještenje 998
283 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 970
284 Obavještenje o prijavi ispita 1006
285 Raspored nastave - Zimski semestar 1320
286 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 933
287 Osnove statistike i demografija - Ispit 1078
288 Pravo u turizmu - Obavještenje 956
289 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 1375
290 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1150
291 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 986
292 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 907
293 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 999
294 Obavještenje o prijavi ispita 1144
295 Finansijsko poslovanje - Ispit 1176
296 Pravo u turizmu - Obavještenje 1143
297 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1101
298 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1158
299 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1085
300 Obavještenje o prijavi ispita 1174
301 Njemački jezik - Obavještenje 1440
302 Ekonomika turizma - Obavještenje 1273
303 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1240
304 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1300
305 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1322
306 Obavještenje o prijavi ispita 1156
307 Sociologija kulture i religije - Ispit 1129
308 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1162
309 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1009
310 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 2053
311 Obavještenje o regulisanju obaveza 1050
312 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1200
313 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1255
314 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 1114
315 Ekonomika turizma - Vježbe 1141
316 Obavještenje o predavanjima 1101
317 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1137
318 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 1548
319 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1101
320 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 1282
321 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 1190
322 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1210
323 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1124
324 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 1496
325 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 1096
326 Pravo u turizmu - Obavještenje 1240
327 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 1214
328 Turizam i ekologija - Ispit 1310
329 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1318
330 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 1415
331 Ekonomika turizma - Predavanja 1182
332 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1352
333 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1254
334 Njemački jezik 2 - Predavanja 1148
335 Engleski poslovni jezik - Predavanja 1229
336 Ekonomika turizma - Predavanja 1186
337 Ekonomika turizma - Predavanja 1207
338 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1138
339 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1457
340 Ekonomika turizma - Vježbe 1166
341 Pravo u turizmu - Obavještenje 1315
342 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 1403
343 Raspored nastave - Ljetni semestar 1700
344 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1350
345 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1301
346 Pravo u turizmu - Obavještenje 1320
347 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1188
348 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1306
349 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 1354
350 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1357
351 Ekonomika turizma - Ispit 1291
352 Sociologija kulture i religije - Ispit 1327
353 Privredno pravo - Obavještenje 1363
354 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1231
355 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 1284
356 Obavještenje za upis i obnovu semestra 1518
357 Turistička geografija - Ispit 1156
358 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1424
359 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1459
360 Pravo u turizmu - Obavještenje 1476
361 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 1732
362 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1318
363 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1369
364 Promocija u turizmu - Obavještenje 1415
365 Obavještenje o podjeli indeksa 1425
366 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1422
367 Obavještenje o popunjavanju indeksa 1536
368 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1445
369 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1658
370 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1469
371 Obavještenje o regulisanju statusa 1420
372 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1498
373 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 1443
374 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1492
375 Obavještenje za sufinasirajuće studente 1412
376 Pravo u turizmu - Obavještenje 1460
377 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1429
378 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1402
379 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1332
380 Obavještenje za studente strane državljane 1450
381 Promocija u turizmu - Obavještenje 1475
382 Pravo u turizmu - Ispit 1401
383 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 1387
384 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1372
385 Pravo u turizmu - Vježbe 1418
386 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1477
387 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 1266
388 Pravo u turizmu - Obavještenje 1455
389 Obavještenje o stručnoj praksi 1592
390 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1537
391 Engleski jezik 1 - Predavanja 1567
392 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 1476
393 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2411
394 Sociologija kulture i religije - Ispit 1443
395 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1390
396 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 1366
397 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1433
398 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1433
399 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 1412
400 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 1513
401 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1248
402 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1577
403 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 1423
404 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 1591
405 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1411
406 Raspored nastave - Zimski semestar 1660
407 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1421
408 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 1603
409 Obavještenje o održavanju vježbi 1427
410 Studentska služba - Obavještenje 1636
411 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1418
412 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1470
413 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 1481
414 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 1533
415 Brucoško jutro - Obavještenje 1635
416 Finansijsko poslovanje - Ispit 1495
417 Raspored nastave - Zimski semestar 1827
418 Obavještenje o prijavi ispita 1660
419 Finansijsko poslovanje - Ispit 1473
420 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1525
421 Obavještenje o prijavi ispita 2046
422 Finansijsko poslovanje - Ispit 1760
423 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1776
424 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1971
425 Turizam i ekologija - Ispit 1824
426 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1804
427 Pravo u turizmu - Ispit 1877
428 Finansijsko poslovanje - Ispit 1780
429 Obavještenje o prijavi ispita 1775
430 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1942
431 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1847
432 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 1770
433 Turističke destinacije - Ispit 1813
434 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1716
435 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 1726
436 Turističke destinacije - Predavanja 2394
437 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1717
438 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1659
439 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 2068
440 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1780
441 Ekonomika turizma - Predavanja 1972
442 Ekonomika turizma - Predavanja 1819
443 Finansijsko poslovanje - Ispit 1886
444 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2119
445 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 2047
446 Turističke destinacije - Predavanja 1814
447 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1854
448 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 1805
449 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1831
450 Osnove statistike i demografija - Ispit 1957
451 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1887
452 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1929
453 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2076
454 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1909
455 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1921
456 Sociologija kulture i religije - Ispit 2012
457 Promjena termina ispita u aprilskom roku 1973
458 Obavještenje o prijavi ispita 1753
459 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1838
460 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1775
461 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1830
462 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1725
463 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1963
464 Njemački jezik 2 - Predavanja 1919
465 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2026
466 Pravo u turizmu - Ispit 2085
467 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 2287
468 Osnovi ekonomije - Ispit 1964
469 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2234
470 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 2000
471 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1928
472 Pravo u turizmu - Obavještenje 2087
473 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1889
474 Obavještenje o prijavi ispita 1971
475 Osnovi statistike i demografija - Ispit 1902
476 Osnove ekonomije - Obavještenje 1893
477 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 2124
478 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1980
479 Osnove ekonomije - Vježbe 1855
480 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1932
481 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1974
482 Pravo u turizmu - Obavještenje 2089
483 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2389
484 Obavještenje o prijavi ispita 1998
485 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1956
486 Osnove ekonomije - Vježbe 1954
487 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2099
488 Pravo u turizmu - Predavanja 2053
489 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 2650
490 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2087
491 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 2121
492 Pravo u turizmu - Vježbe 2108
493 Osnove ekonomije - Predavanja 1872
494 Pravo u turizmu - Obavještenje 2029
495 Obavještenje o regulisanju statusa 2072
496 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2085
497 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 1995
498 Obavještenje o odlaganju predavanja 1986
499 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2148
500 Osnove ekonomije - Vježbe 2075
501 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2036
502 Osnove ekonomije - Predavanja 2074
503 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2059
504 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2201
505 Pravo u turizmu - Predavanje 2070
506 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 2211
507 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2061
508 Osnovi ekonomije - Vježbe 2194
509 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2097
510 Osnovi ekonomije - Predavanja 2236
511 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2102
512 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2418
513 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2120
514 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2024
515 Obavještenje o pravilima studiranja 2155
516 Osnovi ekonomije - Vježbe 2179
517 Obavješetenje o upisu studenata 2147
518 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2129
519 Obavješetenje o terminima ispita 2136
520 Brucoško jutro - Obavještenje 2292
521 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2158
522 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2201
523 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 2589
524 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 2256
525 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2205
526 Osnovi ekonomije - Ispit 2304
527 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 2161
528 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 2853
529 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 2431
530 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2302
531 Ekonomika turizma - Ispit 2331
532 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2168
533 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2162
534 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2311
535 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2790
536 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 2463
537 Pravo u turizmu - Predavanje 2282
538 Engleski jezik - Predavanja 2449
539 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2473
540 Marketing menadžment - Obavještenje 2436
541 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 2540
542 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2599
543 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2479
544 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 2952
545 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 2480
546 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2524
547 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2707
548 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2924
549 Osnove ekonomije - Vježbe 2592
550 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2390
551 Osnove ekonomije - Vježbe 2403
552 Osnove ekonomije - Predavanja 2431
553 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 2323
554 Raspored predavanja - Termini nadoknade 2369
555 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2528
556 Osnove ekonomije - Predavanja 2534
557 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2462
558 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2321
559 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 2577
560 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2399
561 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2450
562 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 2894
563 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3370
564 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2435
565 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2769
566 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2655
567 Osnovi ekonomije - Vježbe 2539
568 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2502
569 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 2540
570 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 2670
571 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2668
572 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2831
573 Brucoško jutro - Obavještenje 2467
574 Obavještenje o početku nastave 2374
575 Njemački jezik 1 - Ispit 2406
576 Osnove statistike i demografija - Ispit 2464
577 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 2989
578 Sociologija kulture i religije - Ispit 2629
579 Turistička geografija - Ispit 2547
580 Ekonomika turizma - Ispit 2635
581 Engleski jezik 1 - Ispit 2543
582 Obavještenje o ovjeri semestra 2576
583 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2777
584 Ekonomika turizma - Predavanja 2647
585 Ekonomika turizma - Predavanja 2573
586 Ekonomika turizma - Predavanja 2808
587 Turistička geografija - Ispit 2818
588 Sociologija kulture i religije - Ispit 2776
589 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 3283
590 Ekonomika turizma - Predavanja 2761
591 Raspored predavanja - Ljetni semestar 2991
592 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 2902
593 Turistička geografija - Ispit 2798
594 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2935
595 Turistička geografija - Ispit 2904
596 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2844
597 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2781
598 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2819
599 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2899
600 Turistička geografija - Predavanja 2786
601 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2785
602 Raspored predavanja (do kraja semestra) 3065
603 Raspored predavanja - Šesta sedmica 2850
604 Raspored predavanja - Peta sedmica 2919
605 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 2849
606 Raspored predavanja - Treća sedmica 2876
607 Matematika za ekonomiste - Vježbe 2974
608 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2815
609 Raspored predavanja - Druga sedmica 2907
610 Raspored predavanja - Prva sedmica 2981
611 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3317
612 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 2980
613 Upis 2012/13 - Obavještenje 3420
614 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3408
615 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 3305
616 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 3144