Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 77
2 Osnove ekonomije - Obavještenje 19
3 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 29
4 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 43
5 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 78
6 Obavještenje o prijavi ispita 76
7 Sociologija kulture i religije - Predavanja 73
8 Osnove ekonomije - Vježbe 106
9 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 115
10 Ekonomika turizma - Ispit 97
11 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 89
12 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 82
13 Promocija u turizmu - Obavještenje 122
14 Promjena načina finansiranja - Rang lista 140
15 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 97
16 Sociologija kulture i religije - Predavanja 105
17 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 98
18 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 88
19 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 92
20 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 102
21 Osnove ekonomije - Vježbe 144
22 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 122
23 Obavještenje o odgađanju nastave 189
24 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 134
25 Engleski jezik 2 - Obavještenje 121
26 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 115
27 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 103
28 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 140
29 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 127
30 Pravo u turizmu - Obavješetenje 205
31 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 123
32 Obavještenje o prijavi ispita 138
33 Njemački jezik - Obavještenje 105
34 Finansijsko poslovanje - Vježbe 116
35 Menadžment manifestacija - Predavanja 106
36 Osnove statistike i demografija - Ispit 112
37 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 112
38 Sociologija kulture i religije - Predavanja 107
39 Osnove statistike i demografija - Ispit 115
40 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 122
41 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 142
42 Osnove ekonomije - Obavještenje 121
43 Pravo u turizmu - Obavješetenje 156
44 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 137
45 Finansijsko poslovanje - Vježbe 121
46 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 129
47 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 181
48 Pravo u turizmu - Vježbe 142
49 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 134
50 Obavještenje o prijavi ispita 185
51 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 180
52 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 153
53 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 184
54 Marketing menadžment - Ispit 155
55 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 146
56 Osnove ekonomije - Obavještenje 167
57 Ekonomika turizma - Ispit 140
58 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 179
59 Finansijsko poslovanje - Vježbe 137
60 Pravo u turizmu - Vježbe 188
61 Obavještenje o stručnoj praksi 284
62 Finansijsko poslovanje - Predavanja 174
63 Engleski jezik 1 - Predavanja 172
64 Njemački jezik 3 - Ispit 191
65 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 172
66 Pravo u turizmu - Obavješetenje 222
67 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 176
68 Obavještenje o prijavi ispita 190
69 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 192
70 Prijava za EIAT2017 konferenciju 193
71 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 190
72 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 244
73 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 277
74 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 258
75 Osnove ekonomije - Vježbe 232
76 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 206
77 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 214
78 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 283
79 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 171
80 Osnove ekonomije - Obavješetenje 272
81 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 300
82 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 232
83 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 493
84 Osnove ekonomije - Obavješetenje 369
85 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 483
86 Pravo u turizmu - Obavješetenje 300
87 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 388
88 Njemački jezik 1 - Ispit 384
89 Pravo u turizmu - Obavješetenje 430
90 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 494
91 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 356
92 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 315
93 Pravo u turizmu - Ispit 335
94 Osnove ekonomije - Obavještenje 427
95 Obavještenje o prijavi ispita 461
96 Njemački jezik 1 - Ispit 599
97 Osnovi matematike za ekonomiste 595
98 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 461
99 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 449
100 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 508
101 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 441
102 Osnove ekonomije - Obavještenje 516
103 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 481
104 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 480
105 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 514
106 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 578
107 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 509
108 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 524
109 Osnove statistike i demografija - Vježbe 467
110 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 534
111 Turistička geografija - Vježbe 498
112 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 529
113 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 485
114 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 497
115 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 642
116 Turistička geografija - Vježbe 509
117 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 445
118 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 494
119 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 424
120 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 458
121 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 468
122 Engleski jezik 3 - Predavanja 442
123 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 541
124 Osnove statistike i demografija - Vježbe 485
125 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 498
126 Turistička geografija - Vježbe 499
127 Osnove statistike i demografija - Vježbe 520
128 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 559
129 Obavještenje o prijavi ispita 584
130 Osnove statistike i demografija - Ispit 592
131 Turistička geografija - Vježbe 489
132 Turistička geografija - Vježbe 553
133 Osnove statistike i demografija - Vježbe 512
134 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 810
135 Turistička geografija - Vježbe 531
136 Engleski jezik 4 - Predavanja 521
137 Engleski jezik 3 - Predavanja 574
138 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 574
139 Pravo u turizmu - Ispit 569
140 Osnove statistike i demografija - Vježbe 529
141 Turistička geografija - Vježbe 601
142 Turističke destinacije - Predavanja 546
143 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 544
144 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 558
145 Sociologija kulture i religije - Ispit 588
146 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 575
147 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 580
148 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 578
149 Pravo u turizmu - Ispit 525
150 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 517
151 Nejmački jezik – Termini nastave 659
152 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 589
153 Njemački jezik - Ispit 630
154 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 585
155 Treća godina - Predavanja i vježbe 585
156 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 677
157 Ekonomika turizma - Vježbe 652
158 Obavještenje o prijavi ispita 744
159 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 700
160 Ekonomika turizma - Predavanja 663
161 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 751
162 Obavještenje o prijavi ispita 834
163 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 704
164 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 735
165 Turističke destinacije - Vježbe 708
166 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 770
167 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 818
168 Raspored nastave - Ljetni semestar 1116
169 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 753
170 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 919
171 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 751
172 Svjetska privreda i turizam - Ispit 853
173 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 888
174 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 730
175 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 807
176 Obavještenje o prijavi ispita 871
177 Sociologija kulture i religije- Ispit 818
178 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 792
179 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 778
180 Pravo u turizmu - Ispit 773
181 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 802
182 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 811
183 Pravo u turizmu - Obavještenje 746
184 Pravo u turizmu - Ispit 789
185 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 761
186 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 763
187 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 849
188 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 816
189 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 749
190 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 856
191 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 782
192 Menadžment manifestacija - Vježbe 833
193 Obavještenje o prijavi ispita 979
194 Promocija u turizmu - Vježbe 812
195 Promocija u turizmu - Obavještenje 948
196 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1024
197 Pravo u turizmu - Obavještenje 1039
198 Pravo u turizmu - Predavanja 906
199 Pravo u turizmu - Obavještenje 807
200 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 938
201 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 988
202 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 909
203 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 938
204 Pravo u turizmu - Obavještenje 979
205 Druga godina - Predavanja 908
206 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 1178
207 Obavještenje o prijavi ispita 928
208 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 809
209 Pravo u turizmu - Obavještenje 877
210 Engleski jezik 1 - Obavještenje 984
211 Parvo u turizmu - Ispit 922
212 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 871
213 Pravo u turizmu - Predavanja 852
214 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 831
215 Promocija u turizmu - Obavještenje 989
216 Druga godina - Predavanja 937
217 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1014
218 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 970
219 Paravo u turizmu - Obavještenje 1033
220 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 941
221 Obavještenje o odgađanju nastave 912
222 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 791
223 Menadžment manifestacija - Predavanja 873
224 Pravo u turizmu - Obavještenje 879
225 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 1081
226 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 898
227 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 984
228 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 872
229 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 980
230 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 850
231 Finansijsko poslovanje - Predavanja 970
232 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1051
233 Prijava za EIAT konferenciju 887
234 Obavještenje o prijavi ispita 1022
235 Obavještenje - "Kolizija" 885
236 Obavještenje o promociji diploma 784
237 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 881
238 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 916
239 Pravo u turizmu - Obavještenje 967
240 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 1069
241 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 1030
242 Obavještenje o upisu studenata 1034
243 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 974
244 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 975
245 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 953
246 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 887
247 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 924
248 Osnove ekonomije - Predavanje 1112
249 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 967
250 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1021
251 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 987
252 Promocija u turizmu - Predavanja 929
253 Finansijsko poslovanje - Ispit 899
254 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 915
255 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 817
256 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 841
257 Obavještenje o uslovima za upis godine 1028
258 Pravo u turizmu - Predavanja 937
259 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 934
260 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 955
261 Pravo u turizmu - Ispit 1012
262 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 1024
263 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 870
264 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 975
265 Pravo u turizmu -Ispit 989
266 Sociologija kulture i religije - Predavanja 867
267 Obavještenje o preuzimanju indeksa 942
268 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 943
269 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 1061
270 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 1177
271 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 915
272 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 901
273 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 935
274 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 979
275 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 878
276 Parvo u turizmu - Ispit 1041
277 Ekonomika turizma - Obavještenje 968
278 Njemački jezik - Obavještenje 1046
279 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1006
280 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1015
281 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 950
282 Brucoško jutro - Obavještenje 996
283 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 969
284 Obavještenje o prijavi ispita 1000
285 Raspored nastave - Zimski semestar 1315
286 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 931
287 Osnove statistike i demografija - Ispit 1075
288 Pravo u turizmu - Obavještenje 955
289 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 1370
290 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1147
291 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 982
292 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 903
293 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 998
294 Obavještenje o prijavi ispita 1141
295 Finansijsko poslovanje - Ispit 1173
296 Pravo u turizmu - Obavještenje 1138
297 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1095
298 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1156
299 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1084
300 Obavještenje o prijavi ispita 1168
301 Njemački jezik - Obavještenje 1438
302 Ekonomika turizma - Obavještenje 1268
303 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1240
304 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 1294
305 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1315
306 Obavještenje o prijavi ispita 1154
307 Sociologija kulture i religije - Ispit 1126
308 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1160
309 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1007
310 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 2050
311 Obavještenje o regulisanju obaveza 1046
312 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 1196
313 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1250
314 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 1112
315 Ekonomika turizma - Vježbe 1140
316 Obavještenje o predavanjima 1097
317 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1134
318 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 1542
319 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1096
320 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 1280
321 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 1188
322 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1204
323 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1119
324 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 1491
325 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 1093
326 Pravo u turizmu - Obavještenje 1237
327 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 1213
328 Turizam i ekologija - Ispit 1308
329 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1315
330 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 1412
331 Ekonomika turizma - Predavanja 1180
332 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1350
333 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1249
334 Njemački jezik 2 - Predavanja 1144
335 Engleski poslovni jezik - Predavanja 1226
336 Ekonomika turizma - Predavanja 1185
337 Ekonomika turizma - Predavanja 1203
338 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 1138
339 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1456
340 Ekonomika turizma - Vježbe 1162
341 Pravo u turizmu - Obavještenje 1312
342 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 1400
343 Raspored nastave - Ljetni semestar 1694
344 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1347
345 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1299
346 Pravo u turizmu - Obavještenje 1317
347 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1185
348 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1302
349 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 1351
350 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 1355
351 Ekonomika turizma - Ispit 1287
352 Sociologija kulture i religije - Ispit 1322
353 Privredno pravo - Obavještenje 1356
354 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1229
355 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 1282
356 Obavještenje za upis i obnovu semestra 1511
357 Turistička geografija - Ispit 1154
358 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1420
359 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1457
360 Pravo u turizmu - Obavještenje 1471
361 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 1727
362 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1316
363 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 1367
364 Promocija u turizmu - Obavještenje 1413
365 Obavještenje o podjeli indeksa 1422
366 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1417
367 Obavještenje o popunjavanju indeksa 1533
368 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1437
369 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1656
370 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1464
371 Obavještenje o regulisanju statusa 1416
372 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1494
373 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 1440
374 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1487
375 Obavještenje za sufinasirajuće studente 1411
376 Pravo u turizmu - Obavještenje 1457
377 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1426
378 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1398
379 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1329
380 Obavještenje za studente strane državljane 1446
381 Promocija u turizmu - Obavještenje 1471
382 Pravo u turizmu - Ispit 1396
383 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 1383
384 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1370
385 Pravo u turizmu - Vježbe 1417
386 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1473
387 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 1262
388 Pravo u turizmu - Obavještenje 1452
389 Obavještenje o stručnoj praksi 1592
390 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1533
391 Engleski jezik 1 - Predavanja 1564
392 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 1476
393 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2405
394 Sociologija kulture i religije - Ispit 1438
395 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1387
396 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 1363
397 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1424
398 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1426
399 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 1410
400 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 1509
401 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1244
402 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1573
403 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 1421
404 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 1589
405 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1407
406 Raspored nastave - Zimski semestar 1658
407 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1419
408 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 1603
409 Obavještenje o održavanju vježbi 1424
410 Studentska služba - Obavještenje 1630
411 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1414
412 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1467
413 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 1478
414 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 1531
415 Brucoško jutro - Obavještenje 1630
416 Finansijsko poslovanje - Ispit 1489
417 Raspored nastave - Zimski semestar 1824
418 Obavještenje o prijavi ispita 1657
419 Finansijsko poslovanje - Ispit 1472
420 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1520
421 Obavještenje o prijavi ispita 2041
422 Finansijsko poslovanje - Ispit 1758
423 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1771
424 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 1969
425 Turizam i ekologija - Ispit 1822
426 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1799
427 Pravo u turizmu - Ispit 1875
428 Finansijsko poslovanje - Ispit 1776
429 Obavještenje o prijavi ispita 1771
430 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1938
431 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 1844
432 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 1763
433 Turističke destinacije - Ispit 1812
434 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1713
435 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 1721
436 Turističke destinacije - Predavanja 2390
437 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1716
438 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1658
439 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 2065
440 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1776
441 Ekonomika turizma - Predavanja 1967
442 Ekonomika turizma - Predavanja 1815
443 Finansijsko poslovanje - Ispit 1882
444 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2115
445 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 2044
446 Turističke destinacije - Predavanja 1814
447 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1845
448 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 1804
449 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1827
450 Osnove statistike i demografija - Ispit 1953
451 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1885
452 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1922
453 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2073
454 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1906
455 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1916
456 Sociologija kulture i religije - Ispit 2010
457 Promjena termina ispita u aprilskom roku 1969
458 Obavještenje o prijavi ispita 1748
459 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1832
460 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1771
461 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 1827
462 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1719
463 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1958
464 Njemački jezik 2 - Predavanja 1919
465 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 2025
466 Pravo u turizmu - Ispit 2084
467 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 2286
468 Osnovi ekonomije - Ispit 1963
469 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2230
470 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 1993
471 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 1925
472 Pravo u turizmu - Obavještenje 2083
473 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1888
474 Obavještenje o prijavi ispita 1969
475 Osnovi statistike i demografija - Ispit 1898
476 Osnove ekonomije - Obavještenje 1890
477 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 2119
478 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1977
479 Osnove ekonomije - Vježbe 1852
480 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1931
481 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1972
482 Pravo u turizmu - Obavještenje 2086
483 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2388
484 Obavještenje o prijavi ispita 1994
485 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1953
486 Osnove ekonomije - Vježbe 1952
487 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2098
488 Pravo u turizmu - Predavanja 2047
489 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 2648
490 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2085
491 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 2116
492 Pravo u turizmu - Vježbe 2100
493 Osnove ekonomije - Predavanja 1870
494 Pravo u turizmu - Obavještenje 2025
495 Obavještenje o regulisanju statusa 2068
496 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2083
497 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 1991
498 Obavještenje o odlaganju predavanja 1981
499 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2142
500 Osnove ekonomije - Vježbe 2072
501 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2032
502 Osnove ekonomije - Predavanja 2072
503 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2056
504 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2198
505 Pravo u turizmu - Predavanje 2068
506 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 2207
507 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2055
508 Osnovi ekonomije - Vježbe 2192
509 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2093
510 Osnovi ekonomije - Predavanja 2233
511 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2096
512 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2415
513 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2118
514 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2022
515 Obavještenje o pravilima studiranja 2150
516 Osnovi ekonomije - Vježbe 2174
517 Obavješetenje o upisu studenata 2141
518 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2124
519 Obavješetenje o terminima ispita 2128
520 Brucoško jutro - Obavještenje 2289
521 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2151
522 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2198
523 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 2586
524 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 2254
525 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2202
526 Osnovi ekonomije - Ispit 2300
527 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 2159
528 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 2847
529 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 2427
530 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2298
531 Ekonomika turizma - Ispit 2327
532 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2165
533 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2158
534 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2310
535 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2786
536 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 2460
537 Pravo u turizmu - Predavanje 2280
538 Engleski jezik - Predavanja 2443
539 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2472
540 Marketing menadžment - Obavještenje 2432
541 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 2535
542 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 2592
543 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2477
544 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 2947
545 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 2477
546 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2521
547 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2702
548 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 2923
549 Osnove ekonomije - Vježbe 2586
550 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2388
551 Osnove ekonomije - Vježbe 2398
552 Osnove ekonomije - Predavanja 2427
553 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 2320
554 Raspored predavanja - Termini nadoknade 2364
555 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2524
556 Osnove ekonomije - Predavanja 2529
557 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2455
558 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2317
559 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 2573
560 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2396
561 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2447
562 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 2889
563 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3365
564 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2430
565 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2767
566 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2649
567 Osnovi ekonomije - Vježbe 2534
568 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2498
569 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 2537
570 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 2666
571 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 2660
572 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 2827
573 Brucoško jutro - Obavještenje 2462
574 Obavještenje o početku nastave 2370
575 Njemački jezik 1 - Ispit 2403
576 Osnove statistike i demografija - Ispit 2457
577 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 2985
578 Sociologija kulture i religije - Ispit 2625
579 Turistička geografija - Ispit 2545
580 Ekonomika turizma - Ispit 2631
581 Engleski jezik 1 - Ispit 2541
582 Obavještenje o ovjeri semestra 2568
583 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 2773
584 Ekonomika turizma - Predavanja 2643
585 Ekonomika turizma - Predavanja 2568
586 Ekonomika turizma - Predavanja 2803
587 Turistička geografija - Ispit 2810
588 Sociologija kulture i religije - Ispit 2770
589 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 3281
590 Ekonomika turizma - Predavanja 2759
591 Raspored predavanja - Ljetni semestar 2987
592 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 2900
593 Turistička geografija - Ispit 2794
594 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2930
595 Turistička geografija - Ispit 2900
596 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2842
597 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2778
598 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2819
599 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2896
600 Turistička geografija - Predavanja 2782
601 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2781
602 Raspored predavanja (do kraja semestra) 3057
603 Raspored predavanja - Šesta sedmica 2846
604 Raspored predavanja - Peta sedmica 2916
605 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 2843
606 Raspored predavanja - Treća sedmica 2871
607 Matematika za ekonomiste - Vježbe 2970
608 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2814
609 Raspored predavanja - Druga sedmica 2905
610 Raspored predavanja - Prva sedmica 2977
611 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3313
612 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 2977
613 Upis 2012/13 - Obavještenje 3417
614 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 3408
615 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 3302
616 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 3141